English version of this page

Planning, Optimization and Decision Support

Gå til gruppens egen hjemmeside

Gruppen forsker på kvantitative metoder med anvendelse innen planlegging og beslutningsstøtte. Organisasjoner står overfor stadig mer komplekse og utfordrende beslutninger, og har tilgang til en stadig økende mengde data. Mange beslutninger som tradisjonelt gjøres manuelt, kan nå analyseres mer effektivt med hjelp av matematiske modeller og beregninger utført av datamaskiner. 

Forskningsgruppeleder

Lars Magnus Hvattum picture Lars Magnus Hvattum E-post: Lars.M.Hvattum@himolde.no Telefon: +4771214223

Forskningsgruppens koordinerer aktiviteter innenfor planlegging, optimering og beslutningsstøtte ved Høgskolen i Molde. Målet med forskningen er å legge til rette for at beslutningstakere skal kunne benytte automatiserte beregninger for å støtte opp under beslutninger og planleggingsaktiviteter, på strategisk så vel som taktisk og operasjonelt nivå. 

Blant metodene som benyttes er optimering gruppens hovedfokus, og det forskes på metoder og implementasjoner som kan anvendes til å løse en rekke ulike typer optimeringsproblemer. Eksempler på anvendelsesområder er ruteplanleggingsproblemer til lands eller til havs, hub-lokalisering, produksjonsplanlegging og beredskapsplanlegging. Gruppen har også et fokus på problemstillinger hvor håndtering av usikkerhet spiller en viktig rolle, samt på fler-kriterie-problemer.

Optimeringsmetodene som brukes spenner fra klassiske heuristikker og metaheuristikker til eksakte metoder. I tillegg til optimeringsmetoder har gruppen kompetanse innenfor simulering og bruk av økonometriske modeller.

Gruppen samarbeider tett med andre forskningsmiljøer i Norge, samt internasjonalt med grupper i Brasil, Canada, Danmark, Portugal, Spania og USA.

Deltakere

Emneord: Planning, Optimization, Forskning, Research
Publisert 29. aug. 2018 12:10 - Sist endret 29. okt. 2020 14:17