English version of this page

Forskningsgrupper

De fleste aktive forskerne ved HiM deltar i en eller flere forskningsgrupper. Forskningsgruppene samler forskere innenfor et spesielt forskningstema, og medlemmene kan være både fast HiM-ansatte, stipendiater, masterstudenter og eksterne. Gruppene er av ulik størrelse og har ulike arbeidsformer. Hovedpoenget er at gruppene skal bidra til utvikling av kompetanse og kvalitet i forskningen, og stimulere til samarbeid og erfaringsutveksling forskerne imellom. Hver gruppe er ledet av en forskningsleder, og du vil finne kontaktinformasjon til lederen under beskrivelsen av den enkelte gruppe.