Prosjekter

Sist endret 8. apr. 2020 14:24 av Berit Irene Helgheim

Hensikten var å fremme forskning innenfor spesialisthelsetjenesten med fokus på operasjonsstuene. Prosjektet har vært ledet av Førsteamanuensis Berit Irene Helgheim, HiM. Tallmaterialet som er brukt i prosjektet er levert av St.Olavs Hospital. Prosjektet har ferdigstilt 4 artikler. Disse er i sin helhet publisert i Sandbæks doktoravhandling. Den første artikkelen i avhandlingen er publisert i BMC Health Service Research, 2014;14:224.  De resterende artiklene er modifisert og sendt inn til internasjonale tidsskrift for publisering. Alle artiklene har medforfattere fra St.Olav.

Sist endret 5. sep. 2019 15:33 av Berit Irene Helgheim

Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra St.Olavs Hospital. Oppdragsgivers kontaktperson har vært seniorrådgiver Valborg Sund og spesialkonsulent og prosjektleder Mette Røsbjørgen. Hovedmålet med prosjektet er å øke kvaliteten på pasient-behandlingen ved at de akutt innlagte pasientene blir operert uten unødig venting og at kansellering av planlagte operasjoner ikke skjer på grunn av akuttoperasjoner. Dette skal gjøres ved å samle all akuttberedskap ved sykehuset på samme plass. Prosjektet startet 1. november 2007 og et forslag til løsning ble levert i midten av mars 2008. Driften av de rene akuttstuene starter 2.april 2008

Sist endret 5. sep. 2019 15:33 av Berit Irene Helgheim

Dette er et samarbeidsprosjekt med tre omliggende kommuner: Rauma. Vestnes og Fræna kommune. Hensikten med prosjektet er å forbedre tjenesten til kommunene både med tanke på kvalitet og effektivitet.

Sist endret 5. sep. 2019 15:33 av Berit Irene Helgheim

Prosjektet skal gi en innledende analyse av pasientstrømmer basert på historiske data. Analysene er kvantitativ  og gir et bilde på hvordan pasientstrømmen for kirurgiske pasienter er, samt logistikkfaglige vurderinger og beregninger av kapasitetsbehov for disse pasientkategoriene.

Sist endret 5. sep. 2019 15:33 av Berit Irene Helgheim

Forskningsprosjektet vil ha som overordnet målsetning å frembringe empirisk forskning med utgangspunkt i data fra Kirurgisk Klinikk ved St. Olavs Hospital. Hovedtema for prosjektet er produksjonsteoretiske problemstillinger innenfor logistikk i sykehus. Prosjektet vil bli drevet av Høgskolen i Molde. St. Olavs Hospital bidrar med empiriske datamaterialet, samt faktaopplysninger om materialet og sykehuset

Sist endret 5. sep. 2019 15:33 av Berit Irene Helgheim