Studenttinget

Studenttinget ved Høgskolen i Molde skal være en målstyrt og partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon. Formålet er å arbeide for studentenes faglige, demokratiske, økonomiske og velferdsmessige interesser.

Hva gjør Studenttinget?

Studenttinget er bygd opp av demokratisk valgte studenter fra hver avdeling som sammen drøfter og behandler interesser som angår studentmassen. Studenttinget oppnevner studentrepresentanter til flere av høgskolens utvalg, som sikrer studentene representasjon. Studenttinget representerer også HiMoldes studenter på den nasjonale studentpolitiske arenaen.

Hvorfor engasjere seg i Studenttinget?

I tillegg til å diskutere og engasjere seg med flere av høgskolens studenter som vil bedre studentenes til-værelse, får du også mulighet til å representere dine medstudenter i det sammensatte og interessante systemet som er HiMolde.

 

Emneord: studentdemokrati, studenttinget
Publisert 22. aug. 2018 11:19 - Sist endret 9. feb. 2021 08:20