Studentdemokrati

Sist endret 9. feb. 2021 08:20 av Jens Petter Straumsheim

Studenttinget ved Høgskolen i Molde skal være en målstyrt og partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon. Formålet er å arbeide for studentenes faglige, demokratiske, økonomiske og velferdsmessige interesser.