Studentdemokrati

Sist endret 15. nov. 2018 14:58 av Jostein Hestad

Studenttinget ved Høgskolen i Molde skal være en målstyrt og partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon. Formålet er å arbeide for studentenes faglige, demokratiske, økonomiske og velferdsmessige interesser.