Si fra

Studentene våre skal ha et trygt og engasjerende læringsmiljø. Si fra når du er fornøyd eller når du mener noe må forbedres. Særlig ber vi deg varsle om trakassering og alvorlige, kritikkverdige forhold.

Vi gjør oppmerksom på at varsling av alvorlige hendelser behandles av personer som er underlagt taushetsplikt.

Ønsker du å varsle anonymt må du enten henvende deg til en tillitsvalgt, studentrådgiver eller hovedverneombud. Anonymitet gjør det vanskelig å følge opp varselet med tiltak.

Her kan du få råd og støtte

Det kan være lurt å diskutere saken med noen før du melder inn. 

  • Studentrådgiver
  • Studentombud

Det er svært viktig at ikke personsensitiv informasjon kommer på avveie. Bruk rødt skjema om du har sensitiv informasjon som er viktig for saken din.

Når det er alvor

Et rødt kryss for å markere hvor en skal si i fra om skadelige, farlige, uetiske eller straffebare hendelser

Si fra om skadelige, farlige, uetiske eller straffbare hendelser. Eksempler kan være forurensing, forskningsfusk, korrupsjon, mobbing, trusler eller seksuell trakassering.

Logg inn for å si i fra

Når noe må forbedres

En gul strek for å markere hvor en skal si i fra om bekymringer ved det fysiske eller sosiale studiemiljøet ditt

Si fra om bekymringer ved det fysiske eller sosiale studiemiljøet ditt. Det kan for eksempel være ekskluderende miljø, manglende sosialfaglige tiltak eller forstyrrende oppførsel.

NB! Om du er usikker på alvorlighetsgrad i saken, eller komme med personopplysninger så meld saken inn som "rød" sak.

Logg inn for å si i fra

Når du er fornøyd

En grønn hake for å markere hvor en skal si i fra om ting som inspirerer deg eller du vil ha mer av i ditt læringsmiljø

Hva inspirerer deg? Hva vil du ha mer av i ditt læringsmiljø? Dine tilbakemeldinger kan gjøre at et bra tiltak fortsetter og dermed kan komme flere studenter til gode.

 

Logg inn for å si i fra