Si fra ved Høgskolen i Molde

Vi ønsker å være en høgskole der det er trygt og godt å studere og jobbe ved. Vi oppfordrer både ansatte og studenter til å si fra dersom noe bør forbedres. Særlig ber vi deg varsle om trakassering og kritikkverdige forhold. Vi gjør oppmerksom på at varsling ikke kan gis anonymt, men at det behandles av personer som er underlagt taushetsplikt.

Ønsker du å varsle anonymt må du enten henvende deg til en tillitsvalgt, studentrådgiver eller hovedverneombud. Anonymitet gjør det vanskelig å følge opp varselet med tiltak.

Si fra logo. tre symboler, ett rødt kryss, en gul strek og en grønn hake med tektsten

Si fra for studenter

For studenter: Si fra om læringsmiljøet ditt, både ris og ros! Særlig ber vi deg varsle om alvorlige, kritikkverdige forhold.

Si fra for ansatte

For ansatte: Du skal varsle om du oppdager skadelige, uetiske eller straffbare forhold ved HiMolde.

Si fra om bygningen

Har du behov som gjelder daglig drift av HiMoldes bygninger, renhold, avfall eller lignende?