IT-senteret

IT-senteret har ansvar for drift av høgskolens IT-tjenester, og ledes av IT-sjef Kjetil Kroknes.

IT-tjenester

  • Høgskolens datanett
  • Høgskolens telefontjeneste
  • Fellesressurser i datanettet
  • Administrative datasystemer
  • Basis utstyrsplattform for ansatte og studenter
  • Felles basisprogramvare for ansatte og studenter
  • Veiledning og generell støtte til brukere
     
Publisert 7. okt. 2018 13:40 - Sist endret 11. okt. 2018 10:53