English version of this page

Organisasjon

Høgskolen i Molde er organisert i tråd med lover og regler som gjelder for universitet og høgskoler. 

Høgskolen i Molde har delt ledelse, med en valgt rektor og tilsatt høgskoledirektør.

Høgskolens faglige virksomhet er organisert i tre ulike avdelinger eller fakultet, ledet av en dekan som er avdelingens faglige og administrative leder. Hver fagavdeling har sitt eget avdelingsstyre og en kontorsjef.

Administrasjonen består av høgskoledirektørens stab, bibliotek, IT-senter, studiekontor og økononomi- og personalkontor.