konferanser og seminarer

Sist endret 21. nov. 2019 12:38 av Jan Ragnvald Eide

Avslutningsseminar for forskningsprosjektet Manufacturing Network 4.0

Sist endret 25. sep. 2020 13:52 av Jens Petter Straumsheim

Kan gode forskningsprosjekter bidra til at norsk havbruk femdobles?

Denne muligheten ønsker vi å se nærmere på sammen med lokalt næringsliv. Vi serverer frokost med faglig innhold og orienterer blant annet om vårt arbeid med TTO - Technology Transfer Offices. Høgskolen i Molde, studiested Kristiansund  og Kristiansund og Nordmøre Næringsforum inviterer til marin frokost med fokus på forskning og høyere utdanning.

Sist endret 16. sep. 2020 13:25 av Jens Petter Straumsheim
Sist endret 20. nov. 2019 18:20 av Jan Ragnvald Eide