Informasjon om GDPR - til studenter

VIKTIG INFORMASJON OM OPPTAK AV FORELESNINGER

Mange av forelesningene ved Høgskolen i Molde blir tatt opp og publisert på HiMoldeX og/eller i Canvas. Dette er både for at fjernstudenter skal kunne følge forelesningen, og for at de som deltar senere skal kunne se forelesningen om igjen. Forelesningene vil være tilgjengelig digitalt så lenge de har faglig gyldighet.

Opptak av forelesninger ved Høgskolen kan være med både lyd og bilde. Målet er at vi kun skal få med lyd og bilde av foreleser. Kameraet er rettet mot podiet, og ikke mot eller over salen. Lyden som fanges opp er fra forelesers mikrofon, og vil under vanlige forhold ikke fange opp lyd (stemmer) fra salen. Utgangspunktet er derfor at opptakssystemet ikke vil ta opp studenter og andre tilskuere.

I noen tilfeller kan det likevel være slik at du kan bli gjort opptak av, selv om dette ikke er hensikten.

Lyd og bilde av deg er å regne som personopplysninger, som gir deg rettigheter gjennom  personopplysningsloven. For at Høgskolen skal kunne gjøre opptak av deg, må du gi ditt samtykke før slikt opptak kan bli gjort.

Det er frivillig å gi samtykke, og du skal ikke være skadelidende dersom du ikke samtykker. Høgskolen har derfor lagt til rette for en opptaksfri sone i forelesningssalen. Her kan du følge forelesningen uten at du risikerer å bli med på opptaket. Opptakssonen er merket.

Hvordan gir du samtykke?

Som nevnt skal Høgskolen innhente samtykke fra deg for å bli tatt opptak av. Samtykke fra deg skal gis gjennom en aktiv handling. Hos HiM gir du ditt samtykke ved å gå inn i opptakssonen i forelesnings-salen når opptak pågår.

Dersom du ikke vil samtykke til å bli tatt opptak av, går du i stedet til opptaksfri sone. Som nevnt over er det usannsynlig at du blir tatt opptak av i opptakssonen, men vi kan ikke garantere dette.

Du kan fritt trekke tilbake samtykket ditt, uten begrunnelse, og du kan deretter kreve at et opptak av deg slettes.

Vi vil gjøre oppmerksom på at i opptaksfri sone kan du i teorien risikere å komme med på et eventuelt lydopptak. Vi legger derfor til rette for at de som er i opptaksfri sone kan stille spørsmål i pausene.  Du kan selvsagt også på vanlig måte kontakte foreleser og faglærer før og etter forelesing.
 

Har du spørsmål?

Hvis du ønsker å slette et opptak, eller har spørsmål, kan du kontakte IT-avdelingen på support@himolde.no

Publisert 7. okt. 2019 14:36 - Sist endret 7. okt. 2019 15:38