Regelverk

Høgskolen er forpliktet til å følge gjeldende lover og regler som regulerer vår virksomhet, og har laget retningslinjer og avtaler for å oppfylle disse. Vi har samlet de fleste lover, forskrifter, reglementer, retningslinjer og avtaler som gjelder for hele institusjonen.

Regelverk og retningslinjer

Lover, forskrifter, reglement, retningslinjer og avtaler som gjelder HiMolde.

Studier

Regelverk for søkere og studenter om opptak, studier, eksamener og grader.

Kvalitetssystem

Kvalitetssystemet skal bidra til at målene for utdannings­virksomheten og læringsmiljøet realiseres. 

Personvern (GDPR)

Personopplysninger er alle former for data, informasjon, opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Etiske retningslinjer

Høgskolens etiske retningslinjer har sitt utspring i mål og verdier ved Høgskolen i Molde, slik de kommer til uttrykk i sentrale dokumenter som bla. strategiplan og serviceerklæring.

Utmerkelser

Språkpolitiske retningsliner

Som statleg utdannings- og forskingsinstitusjon skal høgskulen fremje og utvikle bruk av norsk språk og norsk fagterminologi både i undervising og forsking.