Samarbeid

Med kunnskap for bærekraft og innovasjon

For å virkeliggjøre vår visjon vil vi samarbeide med aktører lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Se hvordan du kan samarbeide med oss for å nå felles mål.

Faglig påfyll med miniseminar høsten 2020

Høsten 2020 inviterer vi til åpne forelesningener eller mini-seminar med internasjonalt anerkjente forskere.  Du kan melde deg på enkeltforelesninger eller hele rekken av mini-seminar. Pris pr seminar er kr. 500.  For deltakelse på alle fire seminarene er prisen 1500.

Samarbeid med IT-bedrifter i regionen

Molde Næringsforum og HiMolde, har etablert et samarbeidsforum sammen med en rekke IT-bedrifter i regionen. Per i dag er det 19 IT bedrifter som er med i dette nettverket. Les mer.


Samarbeid med HiMolde

Høgskolen i Molde tar på seg oppdrag for næringsliv og offentlig virksomhet når det gjelder studier, kurs og utviklingsarbeid.