Teknologioverføring ved HiMolde - TTO HiMolde

Teknologioverføring ved HiMolde - TTO HiMolde

Er du student eller forsker som har en innovativ idé? Vi diskuterer gjerne ideen din med deg.

«Teknologioverføring er et begrep som brukes for å beskrive en formell overføring av rettigheter til bruk og kommersialisering av nye funn og innovasjoner som følge av vitenskapelig forskning til en annen part».

Samfunnsoppdraget vårt er bl.a. å være en brobygger mellom næringslivet og det vitenskapelige arbeidet i forskningsinstitusjonene i vår region. Gjennom vår TTO ønsker vi at forskere og industripartnere skal finne hverandre og utvikle nye løsninger sammen, til beste for samfunnet.  

Gjennom vårt nettverk, har vi tilgang til godt kvalifisert team av erfarne innovatører, forretningsutviklere, jurister og IP-ledere som vil hjelpe deg med å evaluere potensiale i ideene dine, og realisere og kommersialisere ideer og innovasjoner til produkt og/eller tjenester.

TTO-prosjekt

Høgskolen i Molde har deltatt i tre innovasjonsprosjekter i regi av TTO-ene i Norge:

All prosjektene skal utvikle felles innovasjonsmetodikk, dele kompetanse og nettverk og bidra til å øke hverandres tilgang på innovasjonsprosjekter. MIP er en litt spesiell arbeidspakke i havbruksprosjektet, siden den søker å stimulere direkte til vurdering og utprøving av mesopelagiske arter, spesielt laksesild, som fôringrediens til norsk oppdrett.  

Fra HiMolde deltar Steinar Kristoffersen, Geir Arne SvenningBente Weiseth Frantzen og Øystein Klakegg.

Vårt engasjement handler om innovasjon.

Bilde av Geir Arne Svenning

Har du en idé som du vil diskutere med TTO - HiMolde eller vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg; ta kontakt med Geir Arne Svenning  på geir.a.svenning@himolde.no

Vårt mandat

I 2003 ble en ny lov vedtatt av Stortinget som gir universiteter og høyskoler rett til å kapitalisere på intellektuell eiendom (IP) som er utviklet av deres ansatte. Dette skiftet lanserte en nasjonal ambisjon om effektivt å bringe nye innovasjoner til markedet. Høgskolen i Molde er i følge norsk lov, pliktet til å bistå med denne overføringen av innovativ teknologi.

I Norge ble det etter 2002 etablert flere TTO-er (teknologioverføringskontor) som har fått i ansvar å bistå ansatte ved institusjonene med innovasjon med tanke på kommersialisering i felleskap.

I dag er det Inven2 i Oslo, Vestlandets innovasjonsselskap i Bergen (VIS), Kjeller Innovasjon i Akershus, Norinnova i Tromsø, NTNU technology transfer, Sintef TTO i Trondheim, Ard ved NMBU, Validé i Stavanger, Innoventus Sør, NORCE Research og HiMolde.