Samarbeid

Med kunnskap for bærekraft og innovasjon

For å virkeliggjøre vår visjon vil vi samarbeide med aktører lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Se hvordan du kan samarbeide med oss for å nå felles mål.

Teknologioverføring ved HiMolde - TTO

Teknologioverføring er et begrep som brukes for å beskrive en formell overføring av rettigheter til bruk og kommersialisering av nye funn og innovasjoner som følge av vitenskapelig forskning til en annen part.
Er du student eller forsker som har en innovativ idé? Vi diskuterer gjerne ideen din med deg.

Faglig påfyll med miniseminar høsten 2020

Høsten 2020 inviterer vi til åpne forelesningener eller mini-seminar med internasjonalt anerkjente forskere.  Du kan melde deg på enkeltforelesninger eller hele rekken av mini-seminar. Pris pr seminar er kr. 500.  For deltakelse på alle fire seminarene er prisen 1500.

Samarbeid med IT-bedrifter i regionen

Molde Næringsforum og HiMolde, har etablert et samarbeidsforum sammen med en rekke IT-bedrifter i regionen. Per i dag er det 19 IT bedrifter som er med i dette nettverket. Les mer.


Samarbeid med HiMolde

Høgskolen i Molde tar på seg oppdrag for næringsliv og offentlig virksomhet når det gjelder studier, kurs og utviklingsarbeid.