Samarbeid

Med kunnskap for bærekraft og innovasjon

Gjennom aktivt samarbeid med arbeidslivet og samfunnet rundt oss skal vi bidra til det grønne skiftet. Vår forskning og utdanningsprogram er grunnpilarene i dette samarbeidet.

Samarbeid med HiMolde

Høgskolen i Molde tar på seg oppdrag for næringsliv og offentlig virksomhet når det gjelder studier, kurs og utviklingsarbeid.

  • STUDIER med praksis hvor studentene er utplassert
  • STUDENTOPPGAVER på bachelor- og masternivå
  • FORSKNINGS- OG UTREDNINGSPROSJEKT med arbeidslivspartnere
  • ETTER- OG VIDEREUTDANNING skreddersydd for oppdragsgivere
  • POPULÆRVITENSKAPELIG formidling og miniseminar for næringslivet
  • INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP i samhandling mellom arbeidsliv og akademia

Smart Molde programmet

Smart Molde-programmet i regi av Molde Kommune består av en rekke prosjekter som tar sikte på å knytte akademia, offentlige aktører, næringslivet og innbyggerne sammen i en innsats for å løse vanskelige samfunnsproblemer og praktiske utfordringer, på en slik måte at alle kan få personlige utviklingsmuligheter og et godt liv i kommunen. Innovasjon og bærekraft er sentrale perspektiver i Smart Molde, akkurat som i høgskolens egen visjon. 

Smart Molde har lansert en egen hjemmeside, der prosjektene er beskrevet i mer detalj, og arrangementene annonseres. Der finnes det også informasjon om om hvordan man kan komme i kontakt med prosjektlederne. 

Fra Høgskolen i Molde sitter rektor Steinar Kristoffersen i styringsgruppa til Smart Molde. 

Teknologioverføring ved HiMolde - TTO

Teknologioverføring er et begrep som brukes for å beskrive en formell overføring av rettigheter til bruk og kommersialisering av nye funn og innovasjoner som følge av vitenskapelig forskning til en annen part.
Er du student eller forsker som har en innovativ idé? Vi diskuterer gjerne ideen din med deg.

Bilde fra IT-samarbeidsmøtet på Molde Campus

Samarbeid med IT-bedrifter i regionen om utdanningsprogram og utplassering i bedrift

Molde Næringsforum og HiMolde har etablert et samarbeidsforum sammen med en rekke IT-bedrifter i regionen. Per i dag er det 19 IT bedrifter som er med i dette nettverket. Les mer.