Samarbeid

Med kunnskap for bærekraft og innovasjon

Gjennom aktivt samarbeid med arbeidslivet og samfunnet rundt oss skal vi bidra til det grønne skiftet. Vår forskning og utdanningsprogram er grunnpilarene i dette samarbeidet.

Samarbeid med HiMolde

Høgskolen i Molde tar på seg oppdrag for næringsliv og offentlig virksomhet når det gjelder studier, kurs og utviklingsarbeid.

  • STUDIER med praksis hvor studentene er utplassert
  • STUDENTOPPGAVER på bachelor- og masternivå
  • FORSKNINGS- OG UTREDNINGSPROSJEKT med arbeidslivspartnere
  • ETTER- OG VIDEREUTDANNING skreddersydd for oppdragsgivere
  • POPULÆRVITENSKAPELIG formidling og miniseminar for næringslivet
  • INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP i samhandling mellom arbeidsliv og akademia

Teknologioverføring ved HiMolde - TTO

Teknologioverføring er et begrep som brukes for å beskrive en formell overføring av rettigheter til bruk og kommersialisering av nye funn og innovasjoner som følge av vitenskapelig forskning til en annen part.
Er du student eller forsker som har en innovativ idé? Vi diskuterer gjerne ideen din med deg.

Faglig påfyll med miniseminar høsten 2020

Høsten 2020 inviterer vi til åpne forelesningener eller mini-seminar med internasjonalt anerkjente forskere.  Du kan melde deg på enkeltforelesninger eller hele rekken av mini-seminar. Pris pr seminar er kr. 500.  For deltakelse på alle fire seminarene er prisen 1500.

Ingen kommende arrangementer

Bilde fra IT-samarbeidsmøtet på Molde Campus

Samarbeid med IT-bedrifter i regionen om utdanningsprogram og utplassering i bedrift

Molde Næringsforum og HiMolde har etablert et samarbeidsforum sammen med en rekke IT-bedrifter i regionen. Per i dag er det 19 IT bedrifter som er med i dette nettverket. Les mer.