Bjørn Kjetil Larsen

Avdeling for helse- og sosialfag
Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4771195749
Studiested
Molde

Arbeidsområder

  • Tilknyttet bachelor i vernepleie.
  • Psykisk helse, rusmisbruk og kriminalitet.
  • Helse -og sosialpolitikk.
  • Tverrprofesjonelt samarbeid.
  • Overgangsfasen fra fengsel til samfunn. 

Bakgrunn

Utdannet sosionom i 2003 fra universitetet i Stavanger, og master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse fra høgskolen i Molde. Har arbeidserfaring fra rusbehandling, psykisk helse, barnevern og kriminalomsorg. Jobber for tiden med phd-prosjekt som går på tverrprofesjonelt samarbeid i overgangsfasen fra fengsel til samfunn. 

Publisert 12. jan. 2021 14:15 - Sist endret 12. jan. 2021 14:15