2020

Sist endret 10. juni 2020 14:49 av Jan Ragnvald Eide
Sist endret 11. juni 2020 09:10 av Jan Ragnvald Eide

Få kunnskap om tjenestedesign som tenkning – og tilnærming i ulike endrings – og innovasjonsprosesser.