Kurs

Tidligere

Tid: 18. jan. 2021 16:00

Her kan deltagerne få bred kunnskap om sentrale teorier, problemstillinger og metoder innenfor utviklingen av en bærekraftig varehandel, service- og reiselivsnæring.

Kurset passer for deg som jobber eller har jobbet innenfor varehandel, tjeneste- og reiselivsnæringene og ønsker å skaffe deg kunnskap om dagens og fremtidens forretningsmodeller.

Tid: 18. jan. 2021 16:00

Kurset vil gi en praktisk tilnærming til hvordan du planlegger en innovasjonsprosess med de nye digitale verktøy og teknologiene som er tilgjengelige med ulik grad av skalering. Det  vil gi deg en innsikt om hvordan forstå og anvende teknologier som AI og digital tvilling, bigdata, VR/AR, 5G og blokkjeder.

Du vil få en bredere forståelse av grunnleggende prinsipper og konsepter av ulike strategiske verktøy, teknologier, forretningsmodeller og energibærere som samlet eller hver for seg kan skape nye forretningsmuligheter. Kurset har som mål å gi innsikt i hvordan anvendelse kan bidra til endringer i våre næringer, organisasjoner og samfunn og som kan bidra til varig verdiskaping.

Tid: 18. jan. 2021 16:00

I dette kurset får kursdeltakerne innblikk i hva additiv manufacturing er, teknologiutviklingstrender, design for 3D printing, type materialer, samt deres effekt på verdikjeder og måten bedriften driver sine forretning på. Deltagerne vil få en praktisk tilnærming til ringvirkninger og implikasjoner en slik satsning har for bedrifter og deres forretningsmodeller.

Tid: 18. jan. 2021 16:00

Dette kurset gir en innføring i prosjekter og teknologier som bidrar til mer bærekraftige samfunn og byer. Ambisjonen er at innbyggerne aktivt bidrar sammen med arbeidslivet og akademia til at de overordnede, globale samfunnsmålene blir nådd i fellesskap. Virkemidlene er åpen planlegging, smart innovasjon og samskaping slik at muliggjørende teknologi utnyttes best mulig.  Endringer i miljø og klima er sentrale utfordringer, sammen med demografiske utviklingstrekk som gjør det vanskelig å opprettholde servicetilbudet. Kursdeltagerne skal få innblikk i hvordan kommuner, bedrifter og interesseorganisasjoner jobber sammen for å løse dette, og selv settes i stand til å bidra på en synlig måte i slike prosjekter. 

Tid: 10. aug. 2020

Varehandel, tjeneste- og reiselivsnæringene har alle blitt sterkt påvirket av koronakrisen som vi nå er inne i. Samtidig må vi alle tenke på grønn omstilling, bærekraft, digitalisering og nye kundepreferanser.

Er din arbeidsplass klar til å møte fremtidens utfordringer?

Tid: 10. aug. 2020

Kurset vil gi en praktisk tilnærming til hvordan du planlegger og gjennomfører en innovasjonsprosess med de nye digitale verktøy og teknologiene som er tilgjengelige med ulik grad av skalering. Forretningsmodellinnovasjon har en sentral plass i kurset.

Bilde av en 3D-printer
Tid: 10. aug. 2020

I dette kurset får kursdeltakerne innblikk i hva additiv manufacturing er, teknologiutviklingstrender, design for 3D printing, type materialer, samt deres effekt på verdikjeder og måten bedriften driver sine forretning på.

Du vil få en praktisk tilnærming til ringvirkninger og implikasjoner en slik satsning har for bedrifter og deres forretningsmodeller.

Tid og sted: 25. apr. 2019 08:3015:30, Høgskolen i Molde, Britvegen 2

HiMolde inviterer til kurs i Systematisk Undersøkelse og Vurdering for sykepleiere

Tid og sted: 22. nov. 2018 09:0016:00, Storhaugen Helsehus, Tempovegen 23, Kristiansund

HiMolde inviterer til kurset "Grunnleggende systematisk undersøkelse og vurdering"

Tid og sted: 21. nov. 2018 09:0016:00, HiMolde, Britvegen 2

HiMolde inviterer til kurset "Grunnleggende systematisk undersøkelse og vurdering"