Helse-og sosialfagsstudiene

- kvalitet i teori og kliniske studier

HiMoldes helse- og sosialfagsutdanninger er kjent for høy kvalitet, både i teori- og praksisundervisning, med tett oppfølging av studentene og gode praksisplasser.  Vi tilbyr heltids- og deltidsstudier både innen sykepleie og vernepleie, en rekke master- og videreutdanninger, samt doktorgradsstudium i helse- og sosialfag.  Våre studier finner du i Molde eller Kristiansund.

Bachelor-, master- eller doktorgradsstudier i helse- og sosialfag. HiMolde har både bredden og dybden. Søknadsfristen for opptak til høstens studier er 20. april.

Møt tidligere studenter

Vernepleier Tone Tallaksen

 

Sykepleier Daniel F. Skarvøy

 

Lurer du på hvilke studier som passer for deg, eller har spørsmål knyttet til selve innholdet i studiene, ta kontakt med studielederne ved de enkelte studieretningene.

Spør våre studieledere

Har du spørsmål knyttet til opptak, tilrettelegging av eksamen e.l. så kan du ta kontakt med  studieveileder for logistikkstudiene. Vi kan gi veiledning via e-post, telefonsamtale eller fysisk møte.

Bestill time for studieveiledning her