Juss- og samfunnsfagsstudiene

- forstå og håndtere endringer.

Endring og omstillinger preger næringsliv, organisasjoner og samfunnet som helhet. De siste års kriser har vist oss viktigheten av å kunne håndtere skift i teknologi, lovverk og politiske beslutninger, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  Våre studier innen juss og samfunnsvitenskap gir deg kompetanse til å kunne analysere og håndtere slike endringer.

Årsstudium, bachelor- eller masterstudier i juss eller samfunnsvitenskap. HiMolde har både bredden og dybden. Søknadsfristen for opptak til høstens studier er 20. april.

Etterspurt kompetanse

Møt jusstudent Ida Antonett

 

Møt tidligere student Victoria

 

Spør oss gjerne

Lurer du på hvilke studier som passer for deg, eller har spørsmål knyttet til selve innholdet i studiene, ta kontakt med studielederne ved de enkelte studieretningene.

Spør våre studieledere

Har du spørsmål knyttet til opptak, tilrettelegging av eksamen e.l. så kan du ta kontakt med  studieveileder for logistikkstudiene. Vi kan gi veiledning via e-post, telefonsamtale eller fysisk møte.

Bestill time for studieveiledning her