Studieledere på Avdeling ØS

Her finner du en oversikt over studieledere i Avdeling ØS

 Førsteamanuensis Sølve Mikal Nerland  er studieleder for 

 • Bachelor i politikk, juss og administrasjon
 • Årsstudium i organisasjon og personalledelse

Førsteamanuensis Knut Peder Heen er studieleder for

 • Master i økonomi og administrasjon
 • Bachelor i økonomi og administrasjon
 • Årsstudium i bedriftsøkonomi

Førsteamanuensis Kjell Marius Herskedal er studieleder for

 • Bachelor i Sport Management
 • Årsstudium i idrett og Adventure 

Førsteamanuensis Solveig Straume er studieleder for 

 • MSc in Sport Management

 Professor Lise Lillebrygfjeld Halse er studieleder for

 • Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse                                                      

Førsteamanuensis Odd Anders Bøyum-Folkeseth                    er studieleder for

 • Årsstudium i juss og økonomi
 • Bachelor i rettsvitenskap 

Professor Turid Aarseth er studieleder for

 • Master i Helseledelse

 

 

Publisert 14. juni 2018 13:51 - Sist endret 18. aug. 2022 11:04