Kvalitetsteam

Alle studieprogram skal ha et kvalitetsteam, bestående av faglige ansatte og studenter.

Avdelingenes kvalitetsteam:

Kvalitetsteamet arbeid

Kvalitetsteamene skal i sine møter diskutere følgede tema:

  • faglig innhold/organisering
  • undervisning og pedagogiske spørsmål 
  • læringsmiljø
  • kvalitetssikring
  • evaluering av undervisning og studier

Formålet med kvalitetsteamene er å:

  • sikre god kontakt og informasjonsutveksling mellom studentene og undervisningspersonale/studieledelsen 
  • være en arena for drøftinger av opplegg, gjennomføring og videreutvikling av de enkelte studier 

De studenttillitsvalgte kan representere studentene på flere beslektede studieprogram. Kvalitetsteamene skal være en støtte for studielederen i ledelsen av studieprogrammet.

Kvalitetsteamene har ikke formell beslutningsmyndighet, men kan gjennom særskilt vedtak gis myndighet på bestemte områder.

 

Les mer om kvalitetsteam

 

Publisert 14. juni 2018 11:02 - Sist endret 14. mai 2020 11:56