Tildeling av pedagogisk pris

 1. Formålet med prisen er å stimulere og påskjønne særlig god pedagogisk innsats ved Høgskolen i Molde.
 2. Prisen deles ut ved den årlige åpning av studieåret. Rektor foretar overrekkelsen.
 3. Prisen skal i første rekke gå til personer som har gjort en særlig fortjenestefull undervisningsinnsats ved Høgskolen i Molde. Det skal legges vekt på dyktighet i å formidle fagstoff, i å skape engasjement og stimulere studentene til egenaktivitet. Pedagogisk utviklingsarbeid, utarbeidelse av lærebøker og annet studiemateriell, veiledning og arbeid for å forbedre eksamen og annen vurdering skal også telle med. Det samme gjelder innsats for å fremme undervisningssamarbeid mellom kolleger og for god organisering i et fagmiljø.
 4. Prisen kan deles ut til en person, eller til en gruppe hvis den blir gitt for en fellesinnsats. Ingen kan få prisen mer enn en gang i løpet av en femårsperiode.
 5. Begrunnende forslag på kandidater leveres styret innen utgangen av april. Enkeltpersoner og grupper av ansatte og studenter kan fremme forslag. Formelle organer som  avdelingsråd og høgskolestyret blir særlig oppfordret til å fremme aktuelle kandidater til prisen.
 6. Styret peker ut den eller de som tildeles årets pris. Dersom det ikke er kommet inn forslag på personer som styret finner fortjent til prisen, blir den ikke utdelt det året. En komité på 5 personer avgir begrunnet innstilling på 4 kandidater (ikke prioritert) til styret innen 30. mai. Denne komitéen består av:
  • tre studenter valgt av Studenttinget,
  • studiesjefen
  • en representant for undervisningspersonalet utpekt av rektor.
  Komitéens innstilling offentliggjøres umiddelbart.
 7. Høgskolestyret utpeker prisvinneren blant de 4 innstilte. Vinneren offentliggjøres på den årlige åpningen av studieåret.
 8. Styret meddeler innen utgangen av januar hvert år hvilket beløp som blir stilt til rådighet.
 9. Prisen ledsages av et diplom med sammendrag av begrunnelsen for tildelingen.
Publisert 27. mai 2020 09:56 - Sist endret 27. mai 2020 09:56