Tildeling av priser ved HiMolde

Hvert år deles Formidlingsprisen, Pedagogisk pris og Studiemiljøprisen ut ved HiMolde. Nytt av året opprettelsen av Forskningsprisen.  Prisene deles ut på den offisielle åpningen av studieåret i august. Frist for å komme med forslag til årets priser er i begynnelsen av mai. 

Pedagogisk pris

Pedagogisk pris skal i første rekke gå til personer som har gjort en særlig fortjenestefull undervisningsinnsats ved Høgskolen i Molde. Det skal legges vekt på dyktighet i å formidle fagstoff, i å skape engasjement og stimulere studentene til egenaktivitet. Pedagogisk utviklingsarbeid, utarbeidelse av lærebøker og annet studiemateriell, veiledning og arbeid for å forbedre eksamen og annen vurdering skal også telle med. Det samme gjelder innsats for å fremme undervisningssamarbeid mellom kolleger og for god organisering i et fagmiljø.

Les mer om Pedagogisk pris

Studiemiljøprisen

Studiemiljøprisen skal stimulere til tiltak som bedrer studiemiljøet ved Høgskolen i Molde. Prisen skal gå til den eller de som i løpet av inneværende studieår har gjort en ekstra innsats for å bedre studiemiljøet. Dette kan for eksempel være å legge til rette for sosiale tiltak for studentene på fritida eller tiltak som er relatert til studiemiljøet og som øker trivselen og kvaliteten på læringsmiljøet for studentene.

Les mer om Studiemiljøprisen

Formidlingsprisen

Formidlingsprisen skal stimulere til økt formidlingsvirksomhet blant ansatte ved Høgskolen i Molde. Det skal legges vekt på dyktighet i å formidle fagstoff fra egen eller andres forskning til et publikum som i hovedsak befinner seg utenfor akademiske kretser. Vanlig undervisningsinnsats faller derfor ikke under denne prisen. Formidlingen må være dokumentèrbar som skriftlige bidrag gjennom kronikker, artikler, intervjuer i trykte eller elektroniske kanaler vil telle, og også muntlige bidrag i form av foredrag, deltakelse i debatter, radio, TV, internettbaserte medier osv. 

Retningslinjer for Formidlingsprisen
 

Forskningsprisen Reseach Award

Ble opprettet i 2021 og skal anerkjenne, stimulere til og premiere utmerket forskning ved Høgskolen i Molde.  Prisen er på kr. 15.000 og deles ut ved studiestart. Det er kun ansatte i forskerstillinger ved HiMolde som kan motta Forskningsprisen.  Søknadsfristen er 30. april.

Retningslinjene for Forskningsprisen/Research Award (In English)

 

Publisert 14. juni 2018 14:02 - Sist endret 18. aug. 2022 09:40