Tildeling av studiemiljøpris

 1. Formålet med studiemiljøprisen er å stimulere til tiltak som bedrer studiemiljøet ved Høgskolen i Molde.
 2. Prisen skal gå til den eller de som i løpet av inneværende studieår har gjort en ekstra innsats for å bedre studiemiljøet. Dette kan for eksempel være å legge til rette for sosiale tiltak for studentene på fritida eller tiltak som er relatert til studiemiljøet og som øker trivselen og kvaliteten på læringsmiljøet for studentene.
 3. Prisen kan deles ut til en person eller en gruppe, eller en enhet/instans.
 4. Hovedmålgruppen for prisen er studenter, men den kan også tildeles andre.
 5. Alle ansatte kan foreslå kandidat/er.
 6. Det nedsettes en komite på 5 representanter som innen 30. mai gir en begrunnet innstilling på inntil 3 kandidater til studiemiljøprisen. Komiteen består av:
  • 1 representant for de internasjonale studentene v/ESN (Erasmus Student Network)
  • 1 representant for SFRN (samskipnaden) for eksempel studentrådgiver
  • 2 studentrepresentanter (valgt av studenttinget)
  • 1 representant for de vitenskaplig ansatte (utpekt av rektor)
  Studiekontoret stiller med sekretærhjelp
 7. Høgskolestyret peker ut vinneren av prisen.
 8. Prisen deles ut ved åpningen av studieåret.
 9. Med prisen følger et diplom med sammendrag av begrunnelsen for tildelingen
Publisert 27. mai 2020 09:58 - Sist endret 27. mai 2020 09:58