Dokumentasjon

Når du har registrert søknaden din, må du laste opp all nødvendig dokumentasjon på Samordna opptak eller Søknadsweb.

Søknadsweb:

Der er det en meny øverst på siden, enten i tekstform der det står "Mine dokumenter" blant flere valg, eller i form av tre vannrette streker du kan klikke på for å få opp menyen.

Last opp dokumentene som PDF- eller JPG-filer. Navngi dokumentene så presist som mulig, f.eks. «Vitnemål fra…», «Attest fra …» osv. Alt som ligger under «Mine dokumenter» fra tidligere søknader kan brukes på nytt.

Har du utdanning fra utlandet? Du må laste opp dokumentasjonen både på originalspråket og oversatt til norsk, engelsk eller et annet skandinavisk språk. Dokumentene må være oversatt av en statsautorisert translatør eller et oversettelsesbyrå.

Sjekk opptakskravene for studiene du søker for å se hva du må dokumentere. Det vanligste er at du må dokumentere utdanning og eventuelt yrkespraksis.

 

Videregående skole

Utdanning fra videregående skole dokumenteres med vitnemål eller kompetansebevis. Hvis ditt vitnemål er registrert i Nasjonal vitnemålsdatabase trenger du ikke å laste opp kopi i søknaden.

Se også beskrivelse av ulike måter å oppnå generell studiekompetanse, på nettsidene til Samordna opptak.

Høyere utdanning

Høyere utdanning må du dokumentere med karakterutskrift. En fullført grad må dokumenteres med vitnemål.

Utdanning tatt ved Høgskolen i Molde trenger du normalt ikke å dokumentere. 

Vi henter inn resultater fra utdanning tatt ved de fleste høyskoler og universiteter i Norge gjennom automatisk resultatutveksling. Resultatene dine skal være synlige under «Eksterne resultater» i Søknadsweb, og disse trenger du normalt ikke å laste opp kopi av.

Annen utdanning

Eventuell annen utdanning, f.eks. fagskoleutdanning, må du dokumentere med karakterutskrift/vitnemål.

Yrkespraksis

Yrkespraksis må dokumenteres med arbeidsattest/tjenestebevis. Attesten må inneholde

  • dato for når du begynte i jobben og når du sluttet, eventuelt om du fortsatt jobber der
  • stillingens omfang. Om du har jobbet heltid eller deltid, oppgitt i timer eller prosentandel
  • beskrivelse av arbeidet du har utført
  • attesten må være signert og stemplet av arbeidsgiver/leder

Arbeid som selvstendig næringsdrivende dokumenteres med attest fra regnskapsfører, attest fra Brønnøysundregisteret og egenerklæring. Attest og egenerklæring må beskrive omfang på stilling samt innholdet i stillingen og bedriften så godt som mulig. Hvis du ikke har benyttet regnskapsfører kan du laste opp attester fra partnere, eventuelt fra større kunder. Du kan også laste opp selvangivelse fra Skatteetaten.

Annen dokumentasjon

Opptak til noen studieprogram har tilleggskrav som må dokumenteres, for eksempel:

  • Arbeidstilknytning - eget skjema som du finner under fanen "opptak" på studieprogrammets nettsider
  • Vi sjekker med Statens autorisasjonskontor for studieprogram der det er krav om spesifikk helseautorisasjon
Publisert 4. jan. 2021 10:27 - Sist endret 4. jan. 2021 10:27