Skade og smitte under kliniske studier

Siden er under utarbeidelse

 

Hva må du gjøre dersom du blir skadet eller smittet under kliniske studier?

Under kliniske studier i en virksomhet vil du som hovedregel regnes som en arbeidstager og være omfattet av yrkesskadeforsikringsloven. Du kan da ha krav på ytelser etter både denne og folketrygdloven. Praksisstedet har egne retningslinjer for oppfølging av skade og smitte som du forholder deg til.

Forsikring ved skade

Høgskolen i Molde er en statlig vitenskapelig høyskole, og staten er selvassurandør. Det betyr at høgskolen ikke har lov til å forsikre studentene. Du som student er dekket gjennom folketrygden, forutsatt at du er medlem i folketrygden. Dette betyr at du ved skade i kliniske studier kommer inn under folketrygdens bestemmelser om ytelser ved yrkesskader.

Arbeidsgiver, institusjonen eller du som student plikter etter folketrygdlovens § 13-14 snarest å sende skademelding til NAV når du blir påført legemsskade eller sykdom som kan gi rett til yrkesskadedekning (bruk skjemaet NAV 13-07.05).

Link til skjema (https://www.nav.no/soknader/nb/bedrift/yrkesskade/student#NAV131001).

 

Informasjon om forsikring ved utvekslingsopphold finner du her https://www.himolde.no/studier/studentutveksling/for-du-drar.html?link-check=true&vrtxPreviewForceRefresh=20181303011322##Forsikring

Publisert 7. juli 2020 13:13 - Sist endret 9. juli 2020 14:13