Kliniske studier i helse- og sosialfag

Kliniske studier og ferdighetstrening er en viktig del av helse- og sosialfagstudiene ved høgskolen. Informasjon om de enkelte studiene finner du i rammeplanene og studiehåndboka nederst på siden. 

For å få gå ut i kliniske studier må du ha levert egenerklæringsskjema om MRSA/tuberkulose, politiattest og signert taushetsplikterklæring. Dette får du informasjon om ved studiestart. 

Tildeling av praksisplasser

Retningslinjer for tildeling av praksisplass. Søknadsskjema om tildeling av praksisplass på særskilt grunnlag og om praksisplass utenfor høgskolens område. 

Medisinsk krav og anbefalinger

Informasjon om MRSA, tuberkulose og vaksinasjoner. Egeneerklæringsskjema for MRSA/ tuberkulose.

 

Reise- og boutgifter

Retningslinjer og skjemaer for refusjon av reise- og boutgifter.

Politiattest

Det er krav om politiattest for opptak til sykepleier- og vernepleierutdanninga, og enkelte videreutdanninger.  

 

Taushetsplikt

Som student har du taushetsplikt når du i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold på øvingsavdeling, i klasserom og praksis. 

Arbeidsantrekk

Regler for arbeidsantrekk i øvingsavdeling og praksisstudier.

Skade og smitte

Hva du bør gjøre hvis du blir skadet eller utsatt for smitte under praksisstudier.

Fare for ikke bestått

Praktisk dyktighet i sykepleie og vernepleie blir vurdert til bestått/ ikke bestått.

Samarbeidsmidler for praksisfeltet

Informasjon og søknadsskjema for samarbeidsmidler.