Taushetsplikt

Som student har du taushetsplikt med hjemmel i Universitets- og høgskoleloven jamfør § 4-6 og Helsepersonelloven kapittel 5. Dette innebærer når du i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, på øvingsavdeling, i klasserom og praksis. Du er underlagt de samme regler som gjelder for yrkesutøvelse på vedkommende livsområde (sykepleier, vernepleier osv.).

Du kan lese mer om taushetsplikt i høgskolens kvalitetshåndbok.

Taushetsplikterklæring

Vil du vite mer?

 

Publisert 30. aug. 2018 12:55 - Sist endret 8. aug. 2019 10:36