Taushetsplikt

Som student har du taushetsplikt med hjemmel i Universitets- og høgskoleloven jamfør § 4-6 og Helsepersonelloven kapittel 5. Dette innebærer når du i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, på øvingsavdeling, i klasserom og praksis. Du er underlagt de samme regler som gjelder for yrkesutøvelse på vedkommende livsområde (sykepleier, vernepleier osv.).

Les mer om taushetsplikten her.

Alle nye studenter må levere håndsignert taushetsplikterklæring i starten av studieløpet.

Taushetsplikterklæring

Vil du vite mer?

 

Publisert 30. aug. 2018 12:55 - Sist endret 7. juli 2020 09:48