Taushetsplikt

Som student har du taushetsplikt med hjemmel i Universitets- og høgskoleloven jamfør § 4-6 og Helsepersonelloven kapittel 5. Dette innebærer når du i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold. Du er underlagt de samme regler som gjelder for yrkesutøvelse på vedkommende livsområde (sykepleier, vernepleier, sosionom osv.).

Du kan lese mer om taushetsplikt i høgskolens kvalitetshåndbok.

Taushetsplikterklæring

Vil du vite mer?

 

Publisert 30. aug. 2018 12:55 - Sist endret 30. aug. 2018 12:55