Årsstudium i organisasjon og personalledelse

Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
1 år
Organisering:
Heltid
Studiested:
Molde
Studiestart:
Høst 2022
Studienivå:
Årsstudium
Åpner for søking:
1. februar 2022
Ordinær søknadsfrist:
20. april 2022, kl. 14.00

Foto: Colourbox.com

Programmets innhold

I en tid der arbeidslivet preges av endringsprosesser, er det både i offentlig og privat sektor behov for bred kompetanse innen organisasjons- og ledelsesfag og juss. Årsstudiet i organisasjon og personalledelse gir denne type breddekompetanse, der emnene er organisasjonsteori og -psykologi, personalledelse, etikk, arbeidsrett, forvaltningsrett, endringsledelse, foretaksstrategi og stats- og kommunalkunnskap.

Årsstudiet gir bred kompetanse innen organisasjons- og ledelsesfag og juridiske emner, og egner seg spesielt godt som videreutdanning for yrkesaktive med erfaring fra arbeid innen administrasjon eller ledelse, som vil styrke sin kompetanse særlig innenfor personalledelse og endringsarbeid. Årsstudiet passer også godt som et første steg mot en bachelorgrad ved Høgskolen i Molde, særlig i Politikk, juss og administrasjon, eller i Økonomi og administrasjon.

For nåværende studenter

Egner seg også som deltidsstudium

Studiet er velegnet også for de som ønsker å ta det som deltidsstudium.