Videreutdanning i ledelse i helse- og sosialtjenesten

Fakta om programmet

Studiepoeng:
30
Studiets varighet:
1 år
Organisering:
Deltid 50%
Studiested:
Molde
Studiestart:
Høst 2022
Studienivå:
Videreutdanning høyere grad
Åpner for søking:
1. februar 2022
Ordinær søknadsfrist:
20. april 2022

Studiet tilbys vekselvis av Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda.

MERK: Høsten 2022 er det Høgskulen i Volda som har ansvaret for opptaket og  gjennomføringen. Studiested vil da være Høgskolen i Volda. Se Høgskulen i Volda sine nettsider for mer informasjon.

Programmets innhold

Studiet sikter mot å gi perspektiver, kunnskaper og verktøy som er nødvendig for å fylle ulike lederroller i helse- og sosialsektoren. Dette innebærer at studiet både skal bidra til utvidet forståelse for rammefaktorer på organisasjonsnivå, og økt innsikt i personlige lederkvalifikasjoner. Studiet skal skape økt forståelse for det endringspresset som helse- og sosialtjenesten står overfor, bl.a. gjennom sterkere krav til brukermedvirkning og vekst i antall private aktører. Helse- og sosialtjenesten er preget av profesjoner med høye krav til selvstendig yrkesutøvelse. Studiet skal kvalifisere til å gå inn i slike ledelsesutfordringer på en offensiv og løsningsorientert måte.
Den primære målgruppen er ledere i den offentlige helse- og sosialtjenesten. Dette omfatter bl.a. avdelingsledere og enhetsledere, men også toppledere som mangler formell lederkompetanse.
I tillegg er studiet beregnet på fagpersoner som ønsker å kvalifisere seg for lederstillinger.

Kontakt

HiMolde: Turid Aarseth , 71 21 42 13 turid.aarseth@himolde.no

HiVolda: Alf Jørgen Djupvik, 70 07 51 32 alfroger@hivolda.no