Årsstudium i velferdsteknologi, deltid

Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
2 år
Organisering:
Deltid 50%
Studiested:
Kristiansund
Studiestart:
Høst 2019
Studienivå:
Årsstudium
Åpner for søking:
1. februar 2019
Ordinær søknadsfrist:
1. august 2019

Programmets innhold

Velferdsteknologi er et viktig satsingsområde i møte med de utfordringene som helsetjenestene skal løse med for eksempel økende antall eldre og kortere liggetid på sykehus. Velferdsteknologi er også en mulighet for å fremme selvstendighet, trygghet, aktivitet og samfunnsdeltagelse på pasientenes/brukernes og pårørendes premisser. Teknologiske løsninger kan ikke erstatte menneskelig omsorg, men bidra til at det blir lettere å mestre hverdagen.

Årsstudiet tilbyr kompetanse om ulike velferdsteknologiske løsninger med brukernes behov i sentrum. Studentene vil etter gjennomført studie, få kompetanse og ferdigheter til å foreslå løsninger, samt vurdering av både fordeler og utfordringer med løsningene som velges i samarbeid med brukere, pårørende og leverandører.

Mer informasjon

Samlingsdatoer:

Samlinger høsten 2018:

  • Samling 1 Uke 38, 19., 20. og 21. september
  • Samling 2 Uke 44, 30., 31. okt og 1. nov

Samlinger våren 2019:

  • Samling 1 VEL400 11. til 13. februar
  • Samling 2 VEL400 11. til 13. mars

 

Les mer om velferdsteknologi her: 

 

Årsstudiet er utarbeidet ved Høgskolen i Molde. Regionalt senter for helseinnovasjon og Orkide-kommunene har kommet med råd og innspill underveis i utarbeidelsen av studiet.