Årsstudium i velferdsteknologi - digitalisering i helse, deltid

Fakta om programmet

Studiepoeng:
60
Studiets varighet:
2 år
Organisering:
Deltid 50%
Studiested:
Kristiansund
Studiestart:
Vår 2020
Studienivå:
Årsstudium
Åpner for søking:
2. september 2019
Ordinær søknadsfrist:
Utvidet søknadsfrist til 1. januar 2020

Programmets innhold

Velferdsteknologi er et viktig satsingsområde i møte med de utfordringene som helsetjenestene skal løse med for eksempel økende antall eldre og kortere liggetid på sykehus. Velferdsteknologi er også en mulighet for å fremme selvstendighet, trygghet, aktivitet og samfunnsdeltagelse på pasientenes/brukernes og pårørendes premisser. Teknologiske løsninger kan ikke erstatte menneskelig omsorg, men bidra til at det blir lettere å mestre hverdagen.

Årsstudiet tilbyr kompetanse om ulike velferdsteknologiske løsninger med brukernes behov i sentrum. Studentene vil etter gjennomført studie, få kompetanse og ferdigheter til å foreslå løsninger, samt vurdering av både fordeler og utfordringer med løsningene som velges i samarbeid med brukere, pårørende og leverandører.

Mer informasjon

Årsstudiet er utarbeidet ved Høgskolen i Molde.

Regionalt senter for helseinnovasjon og Orkide-kommunene har kommet med råd og innspill underveis i utarbeidelsen av studiet.

Hør erfaringene til våre tidligere studenter ved årsstudiet i velferdsteknologi her

Les mer om velferdsteknologi her

•    https://helsedirektoratet.no/velferdsteknologi 
•    https://ehelse.no/velferdsteknologi 
•    https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/velferdsteknologi3/