Henvisninger i tekst

Velg referansestil:

Det er mange måter å oppgi referanser på. ”Forfatter-år”-systemet brukes innen de fleste fagområder, og det finnes mange varianter av stiler, f. eks Chicago, Harvard og APA. Vær oppmerksom på at dersom man skal publisere i et tidsskrift, har ofte de enkelte tidsskrifter egne standarder som må følges.

Høgskolen i Molde anbefaler å bruke referansestilen Chicago 17, Forfatter-år.
Eksempler på Chicago-stilen finner du i Søk & Skriv.

Andre referansestiler enn Chicago forfatter-år kan også benyttes ved HiMolde, hvis faglærer eller veileder anbefaler dette. Eksempler på APA og eksempler på Harvard finnes også i Søk & Skriv.

Hva er referanser?

Referanser er henvisninger til kilder man har brukt i skriftlige arbeider som rapporter,
artikler, studentoppgaver, avhandlinger, etc.

Eksempler på kilder er:

  • Lærebøker
  • Fagleksika og ordbøker
  • Håndbøker, artikkelsamlinger
  • Monografier
  • Tidsskrifter
  • Forskningsrapporter
  • Offentlige dokumenter
  • Nettdokumenter
  • Upublisert materiale

Du skal bare oppgi referansene til det du selv har lest.

Hvorfor refererer vi?

I akademisk arbeid kreves det at du referer. Slik kan du enkelt vise at du kjenner emnet ditt og vise at du kan sette eget arbeid inn i en faglig sammenheng.  Ved å referere anerkjenner du andres arbeid og kan unngå plagiering. Les mer om plagiering på Søk & Skriv.

Det er også av hensyn til leserne, slik at de kan gjenfinne kildene du har brukt og identifisere hva som er ditt arbeid. Med god referanseteknikk kan du enkelt finne igjen til kilder som er brukt i andres arbeid.

Hvordan referer vi?

Referansen skal gi så fullstendig informasjon at leseren har mulighet til å finne tilbake
til kilden. Kilden skal oppgis både i teksten og i en referanseliste til slutt i oppgaven.
Referansen i teksten skal gi henvisning til referanselisten.

  • Se Søk & Skriv for mer om hvordan vi refererer, som f.eks direkte- og indirekte sitater.