Kildekritikk


Kildekritikk handler om å vurdere informasjonen i en kilde du finner, som for eksempel en bok eller en artikkel. Særlig informasjon du finner på internett bør vurderes kritisk.

Du kan lese mer om hva som regnes som en kilde i "Henvisninger i tekst".

For å vurdere en kilde bør du stille relevante spørsmål som:

 • Hvem har skrevet informasjonen?
 • For hvem er det skrevet?
 • Hvorfor er det skrevet?
 • Når er det skrevet?
 • Hvem har publisert?
 • Synspunkter?
 • Refereres det til andre kilder?
 • Omhandler kilden de temaene du stiller spørsmål om?
 • På hvilken måte kan kilden belyse spørsmålene du stiller?

For å vurdere kilden du har foran deg, bør følgende punkt sjekkes:

 • Sammendrag
 • Innholdslister
 • Illustrasjoner
 • Konklusjoner
 • Referanseliste
 • Språk

Du kan lese mer om kildekritikk på Søk & Skriv.

Publisert 20. sep. 2018 09:00 - Sist endret 26. juni 2020 11:00