Kari Johanne Westad Hauge

Faculty of Health Sciences and Social Care
Norwegian version of this page Position
Professor
Contact
+4771214033
Study place
Molde
Office nr.
B-310

Tasks performed

Add information about job duties, as a short text or a bulleted list:

 • <Task 1>
 • <Task 1>
 • ...

Background

Add information about previous education and employment.

Publications

 • Grønvik, Cecilie K Utheim & Hauge, Kari Johanne Westad (2020). A Q‐methodology study of the type of support mentors need when assessing underperforming nursing students. Journal of Advanced Nursing.  ISSN 0309-2402.  76(9), s 2369- 2379 . doi: 10.1111/jan.14447 Show summary
 • Bachmann, Liv; Grønvik, Cecilie K Utheim; Hauge, Kari Johanne Westad & Julnes, Signe Gunn (2019). Failing to Fail nursing students among mentors : a confirmatory factor analysis of the Failing to Fail scale. Nursing Open.  ISSN 2054-1058.  6(3), s 966- 973 . doi: 10.1002/nop2.276 Show summary
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Bakken, Hege; Brask, Ole David; Gutteberg, Anne; Malones, Bente Dale & Ulvund, Ingeborg (2019). Are Norwegian mentors failing to fail nursing students?. Nurse Education in Practice.  ISSN 1471-5953.  36, s 64- 70 . doi: 10.1016/j.nepr.2019.03.002 Show summary
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Grønvik, Cecilie K Utheim; Gutteberg, Anne; Heggdal, Wenche Mongstad; Julnes, Signe Gunn; Malones, Bente Dale & Ulvund, Ingeborg (2019). Lar praksisveiledere sykepleierstudenter bestå praksisstudier uten oppnådd læringsutbytte?. Klinisk Sygepleje.  ISSN 0902-2767.  33(1), s 23- 39 . doi: 10.18261/issn.1903-2285-2019-01-03 Show summary
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bergum, Inger Elisabeth; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Grønvik, Cecilie K Utheim & Julnes, Signe Gunn (2016). Kvalitet i praksisstudier i sykepleier- og vernepleierutdanning. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  ISSN 1504-3614.  12(1), s 19- 33 . doi: 10.7557/14.3772
 • Hauge, Kari Johanne Westad (2015). Stryke i praksis - er det mulig? : sykepleiestudenters opplevelse av å få ikke-bestått i praksisstudier. Nordisk tidsskrift for helseforskning.  ISSN 1504-3614.  11(1), s 137- 149 Show summary
 • Hauge, Kari Johanne Westad (2015). Veilederes beveggrunner for å unnlate å gi ikke-bestått i praksisstudier til tross for at læringsutbyttene ikke er nådd. Nordic journal of nursing research.  ISSN 2057-1585.  35(1), s 20- 28 . doi: 10.1177/0107408314560325 Show summary
 • Hauge, Kari Westad & Jørgensen, Else (2006). Studiet som glapp - kunne det vært unngått?. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning.  ISSN 1501-4754.  8(1), s 31- 43 Show summary
 • Hauge, Kari Westad (2003). Hypofysen min og meg, I:  Livsboka : En bok om Addison, Adrenogenitalt syndrom, Akromegali, Cushing og hypofysesvikt / av Kristian Løvås [et al.].  Morbus Addison Forening (MAF).  faglig_bok_institusjon.  s 131 - 132
 • Hauge, Kari Westad (2001). Den studerende og fortællingen. Sygeplejersken: tidsskrift for sygeplejersker.  ISSN 0106-8350.  (11), s 27- 35 Show summary
 • Hauge, Kari Westad (2001). The student as a narrator. Sygeplejersken: tidsskrift for sygeplejersker.  ISSN 0106-8350.  (11), s 36- 43 Show summary
 • Hauge, Kari Westad (1999). Se og bli sett : to perceive and to be perceived. Vård i Norden.  ISSN 0107-4083.  19(2), s 37- 41

View all works in Cristin

 • Hauge, Kari Westad (2002). En dør inn til sykepleien : å studere sykepleie. Fagbokforlaget.  ISBN 8276746527.  192 s.

View all works in Cristin

 • Hauge, Kari Johanne Westad (2018). Vurdering i kliniske studier.
 • Hauge, Kari Johanne Westad (2018). Vurdering i kliniske studier.
 • Brask, Ole David; Ulvund, Ingeborg; Hauge, Kari Johanne Westad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Bachmann, Liv; Julnes, Signe Gunn; Gutteberg, Anne; Malones, Bente Dale; Bakken, Hege & Bergum, Inger Elisabeth (2017). Praksisveiledere i sykepleiepraksis: Slippes studenter igjennom,som burde ha strøket?.
 • Hauge, Kari Johanne Westad (2017). En gruppereise fra utviklingsarbeid til forskning.
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Heggdal, Wenche Mongstad; Gutteberg, Anne; Inderhaug, Hans; Malones, Bente Dale & Ulvund, Ingeborg (2017). Unngår praksisveiledere å stryke sykepleierstudenter i praksisstudier?.
 • Brask, Ole David & Hauge, Kari Johanne Westad (2016). Gjennom ild og vann med sykepleier- og vernepleierstudenter. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 47
 • Hauge, Kari Johanne Westad (2016). Hvorfor gi veiledere bestått i praksisstudier til tross for at læringsutbyttene ikke er oppnådd?.
 • Hauge, Kari Johanne Westad (2016). Stryke i praksis - er det mulig?.
 • Hauge, Kari Johanne Westad & Karlsholm, Guro (2016). Kvalitet og kompetanse i praksisveiledning, sett fra veilederens ståsted.
 • Hauge, Kari Johanne Westad & Karlsholm, Guro (2016). Regionalt prosjekt : kvalitet og kompetanse i praksisveiledning, sett fra veilederens ståsted.
 • Hauge, Kari Johanne Westad & Karlsholm, Guro (2016). Regionalt prosjekt : kvalitet og kompetanse i praksisveiledning, sett fra veilederens ståsted.
 • Brask, Ole David; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Hauge, Kari Johanne Westad; Bachmann, Liv; Bergum, Inger Elisabeth; Grønvik, Cecilie K Utheim & Julnes, Signe Gunn (2015). Kvalitet i praksisstudier ved sykepleier- og vernepleierutdanning.
 • Hauge, Kari Johanne Westad (2015). «Failing to fail» : hvorfor slippes inkompetente studenter gjennom i praksis?.
 • Hauge, Kari Johanne Westad (2015). Hvorfor gir veiledere bestått i praksisstudier til tross for at læringsutbyttene ikke er nådd?.
 • Hauge, Kari Johanne Westad (2015). Refleksjon rundt veiledning.
 • Hauge, Kari Johanne Westad (2015). Stryke i praksis, er det mulig?.
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Maasø, Anne-Grete; Barstad, Johan; Elde, Hanne Svejsrup; Karlsholm, Guro; Stamnes, Astrid; Skjong, Gerd; Skår, Janne-Rita & Thingnes, Elin Rødahl (2015). Kvalitet og kompetanse i praksisveiledning av studenter i helse- og sosialfag i spesialisthelsetjenesten. Rapport (Møreforsking Molde). 1514. Show summary
 • Hauge, Kari Johanne Westad (2014). Aktuelle problemstillinger knyttet til det å gi ikke-bestått og hvorfor studenter som ikke når læringsutbyttene slippes gjennom i praksis.
 • Westad, Kari (2014). Få studenter stryker i praksis. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  102(9), s 46- 49 . doi: 10.4220/sykepleiens.2014.0101 Show summary
 • Hauge, Kari Johanne Westad (2013). Bruk av progresjonsstigen og ukeplaner.
 • Hauge, Kari Johanne Westad (2013). Bruk av progresjonsstigen og ukeplaner.
 • Hauge, Kari Johanne Westad (2013). "Failing to fail" : hvorfor slippes inkompetente studenter gjennom i praksis?.
 • Hauge, Kari Westad (2006). Faktorer som påvirker studerendes opplevelse af læring i praksis.
 • Hauge, Kari Westad (2006). Fremlæggelse og drøftelse af resultater/grunde til studerendes forlænelse og afbrytelse af sygeplejerskeuddannelsen.
 • Hauge, Kari Westad & Jørgensen, Else (2006). For tung teori. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  94(7), s 46- 47
 • Hauge, Kari Westad & Jørgensen, Else (2006). Studiet som glapp - kunne det vært unngått?. Rapport (Møreforsking Molde). 0508. Show summary
 • Hauge, Kari Westad (2005). Sykepleierens pedagogiske funksjon.
 • Hauge, Kari Westad & Jørgensen, Else (2005). Studiet som glapp - kunne det ha vært unngått?. Rapport (Møreforsking Molde). 0508. Show summary
 • Hauge, Kari Johanne Westad (1999). Fortellingen som pedagogisk metode.
 • Hauge, Kari Johanne Westad (1999). Hvordan kan du tilrettelegge for optimal mesterlæring for studenter i praksis.
 • Hauge, Kari Westad (1999). Fortellingen gjør pasienten synlig. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  (2), s 56- 58
 • Hauge, Kari Westad (1999). God praksislæring avhenger av en god kontaktsykepleier. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  (5), s 53- 56
 • Hauge, Kari Johanne Westad (1998). Det handler om å lære i praksis, I: Lasse Bræin & Arild Hervik (red.),  Populærvitenskapelige artikler : Forskningsdagene 98.  Høgskolen i Molde.  ISBN 82-90347-84-7.  Kapittel.  s 41 - 44
 • Lykkeslet, Else & Hauge, Kari Johanne Westad (1998). Det handler om å lære i praksis, I: Lasse Bræin & Arild Hervik (red.),  Populærvitenskapelige artikler : Forskningsdagene 98.  Høgskolen i Molde.  ISBN 82-90347-84-7.  Kapittel.  s 41 - 44 Show summary

View all works in Cristin

Published Sep. 3, 2018 3:05 PM - Last modified Sep. 3, 2018 3:05 PM