Siv Elin Nord Sæbjørnsen

Faculty of Health Sciences and Social Care
Norwegian version of this page Position
Associate Professor
Contact
+4771214153
Study place
Molde

Tasks performed

Add information about job duties, as a short text or a bulleted list:

 • <Task 1>
 • <Task 1>
 • ...

Background

Add information about previous education and employment.

Publications

 • Willumsen, Elisabeth; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord & Ødegård, Atle (2020). Mental health and children, In Jonathan Parker & Sara Ashencaen Crabtree (ed.),  Human growth and development in children and young people : theoretical and practice perspectives.  Policy Press.  ISBN 9781447337423.  Kapittel 15.  s 289 - 307
 • Ødegård, Atle; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Lindqvist, Susanne; Vasset, Frøydis Perny; Iversen, Hans Petter; Willumsen, Elisabeth; Sirnes, Tore & Almås, Synnøve Hofseth (2020). Tverrprofesjonell samarbeidslæring i profesjonsutdanningene, I: Elisabeth Willumsen & Atle Ødegård (red.),  Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215034089.  Kapittel 11.  s 193 - 206
 • Sæbjørnsen, Siv Elin Nord & Willumsen, Elisabeth (2017). Service user participation in interprofessional teams in child welfare in Norway : vulnerable adolescents' perceptions. Child & Family Social Work.  ISSN 1356-7500.  22, s 43- 53 . doi: 10.1111/cfs.12242 Show summary
 • Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Ellingsen, Ingunn T; Good, James M.M. & Ødegård, Atle (2016). Combining a naturalistic and theoretical Q sample approach : an empirical research illustration. Operant Subjectivity.  ISSN 0193-2713.  38(2), s 15- 32 . doi: 10.15133/j.os.2016.005 Show summary
 • Sæbjørnsen, Siv Elin Nord & Ødegård, Atle (2016). Adolescents’ subjective views about interprofessional team participation : a Q methodological study. Journal of Comparative Social Work.  ISSN 0809-9936.  11(2), s 1- 26 . doi: 10.31265/jcsw.v11i2.141 Show summary
 • Sæbjørnsen, Siv Elin Nord & Ellingsen, Ingunn T (2015). Q-metode - et praktisk redskap ved innovasjon i kommunene, I: Elisabeth Willumsen & Atle Ødegård (red.),  Sosial innovasjon : fra politikk til tjenesteutvikling.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1587-4.  Kapittel 14.  s 249 - 266

View all works in Cristin

 • Eines, Trude Fløystad; Grønvik, Cecilie K Utheim & Sæbjørnsen, Siv Elin Nord (2019). Social reintegration of ex-prisoners in England. Show summary
 • Larsen, Bjørn Kjetil; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord & Ødegård, Atle (2019). Er ansvarsgruppen en god løsning?. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  s 23
 • Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Bromstad, Thrine Marie Nøst & Huseby, Pernille (2019, 09. juli). Studenter vil bedre barns rettigheter gjennom nytt prosjekt.  Romsdals Budstikke.
 • Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Bromstad, Thrine Marie Nøst & Solheim, Inger Helen (2019). Reciprocal student exchange and international collaboration for improvement of life quality for children with special needs in Tanzania.
 • Sæbjørnsen, Siv Elin Nord & Sjo, Eli (2019). Exploring ex-offenders subjective perspectives of help and support that they found helpful to stop offending.
 • Ødegård, Atle & Sæbjørnsen, Siv Elin Nord (2019). Det vanskelige begrepet tverrprofesjonelt samarbeid : fra fenomen via konseptuelle modeller til forskning og publisering. Show summary
 • Sjo, Eli & Sæbjørnsen, Siv Elin Nord (2018). Hva er det som virker? : hva er det som virker på veien fra kriminalitet, rus og dårlig helse mot et liv uten ny kriminalitet og rusavhengighet, bedring i psykisk helse, trivsel og stabilitet?. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2018:8.
 • Sæbjørnsen, Siv Elin Nord (2017). Exploring adolescent service users’ subjective views about participation in ”responsible teams”. Ph.d.-avhandlinger i helse- og sosialfag. 2017:1.
 • Sæbjørnsen, Siv Elin Nord (2016, 29. november). Ungdommers opplevelse av deltakelse i ansvarsgrupper. [Internett].  Vernepleierportalen.no. Show summary
 • Ødegård, Atle & Sæbjørnsen, Siv Elin Nord (2015). Tverrprofesjonell samarbeidslæring ved Høgskolen i Molde.
 • Ødegård, Atle; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Hegdal, Tone; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David; Inderhaug, Hans; Iversen, Hans Petter; Hoemsnes, Helene; Myklebust, Kjellaug Klock; Bekkevold, Nils; Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny & Willumsen, Elisabeth (2015). Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) ved Høgskolen i Molde. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2015:5. Show summary

View all works in Cristin

Published Sep. 3, 2018 3:02 PM - Last modified Nov. 6, 2018 9:30 AM