Dag Magne Berge

Faculty of Business Administration and Social Sciences
Norwegian version of this page Position
Associate Professor
Contact
+4771214296
Study place
Molde
Office nr.
A1.078

Tasks performed

Add information about job duties, as a short text or a bulleted list:

 • <Task 1>
 • <Task 1>
 • ...

Background

Add information about previous education and employment.

Publications

 • Berge, Dag Magne & Torsteinsen, Harald (2021). Corporatization in local government : promoting cultural differentiation and hybridity?. Public Administration.  ISSN 0033-3298. . doi: 10.1111/padm.12737 Full text in Research Archive. Show summary
 • Berge, Dag Magne & Torsteinsen, Harald (2021). Governance challenges of different institutional logics and modes of organising : a Norwegian case study of municipal water supply. Local Government Studies.  ISSN 0300-3930. . doi: 10.1080/03003930.2021.1942853 Full text in Research Archive. Show summary
 • Amdam, Rolv Petter Storvik; Bjarnar, Ove & Berge, Dag Magne (2020). Resilience and related variety : the role of family firms in an ocean-related Norwegian region. Business History.  ISSN 0007-6791. . doi: 10.1080/00076791.2020.1822329 Show summary
 • Halse, Lise Lillebrygfjeld; Bjarnar, Ove & Berge, Dag Magne (2020). Digitalisering og regional kunnskapsutvikling, I: Lars Julius Halvorsen; Roar Stokken; Wenke Mork Rogne & Ivar John Erdal (red.),  Digital samhandling : Fjordantologien 2020.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03739-4.  Kapittel 7.  s 123 - 142 Show summary
 • Berge, Dag Magne & Jørgensen, Else (2016). Helsefremming over kaffekoppen : om innovasjon, institusjonelle logikker og mellomrom : en casestudie, I: Marit Kvangarsnes; Jon Ivar Håvold & Øyvind Helgesen (red.),  Innovasjon og entreprenørskap : Fjordantologien 2015.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027685.  Kapittel 10.  s 210 - 232
 • Berge, Dag Magne (2015). Innovasjon - et begrep i drift, I: Elisabeth Willumsen & Atle Ødegård (red.),  Sosial innovasjon : fra politikk til tjenesteutvikling.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1587-4.  Kapittel 7.  s 117 - 133
 • Berge, Dag Magne (2012). Økonomistyring i resultatkommunen, I: Harald Torsteinsen (red.),  Resultatkommunen : reformer og resultater.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01820-1.  Kapittel 12.  s 186 - 199
 • Berge, Dag Magne; Bråthen, Svein; Hauge, Olav; Ohr, Frode & Sunde, Øyvind (2005). Experience with quality contracts in public transport in Norway, In David A. Hensher (ed.),  Competition and ownership in land passenger transport : selected refereed papers from the 8th International Conference (Thredbo 8).  Elsevier.  ISBN 0-08-044580-2.  Kapittel.  s 195 - 211
 • Berge, Dag Magne (2004). I sporene til innovasjoner i tre bransjer på Nord-Vestlandet, I: Hallgeir Gammelsæter; Oddbjørn Bukve & Arnljot Løseth (red.),  Nord-Vestlandet - liv laga?.  Sunnmørsposten Forlag.  ISBN 82-91450-11-0.  Kapittel 6.  s 107 - 125
 • Berge, Dag Magne (2004). I sporene til innovasjoner i tre bransjer på Nord-Vestlandet, I:  Nord-Vestlandet - liv laga? / Red: Hallgeir Gammelsæter, Oddbjørn Bukve og Arnljot Løseth.  Sunnmørsposten forlag.  s 107 - 125
 • Berge, Dag Magne & Gammelsæter, Hallgeir (2004). Innovasjonspolitikkens uutholdelige tålmodighet, I: Peter Arbo & Hallgeir Gammelsæter (red.),  Innovasjonspolitikkens scenografi : nye perspektiver på næringsutvikling.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 82-519-1935-5.  Kapittel 9.  s 167 - 184
 • Aarseth, Turid; Berge, Dag Magne; Kjersem, Eli & Husby, Solveig (2002). Deltakernes erfaringer fra opplæringen, I:  Sluttrapport fra det nasjonale prosjektet "Kartlegging av behov og organisering av tilbud om grunnskoleopplæring for voksne" : Grunnskoleprosjektet.  Statens utdanningskontor i Møre og Romsdal.  Kapittel 4.  s 27 - 38
 • Aarseth, Turid; Berge, Dag Magne; Kjersem, Eli & Husby, Solveig (2002). Erfaringer fra kartleggings- og opplæringsarbeidet, I:  Sluttrapport fra det nasjonale prosjektet "Kartlegging av behov og organisering av tilbud om grunnskoleopplæring for voksne" : Grunnskoleprosjektet.  Statens utdanningskontor i Møre og Romsdal.  Kapittel 3.  s 14 - 26
 • Berge, Dag Magne & Gammelsæter, Hallgeir (2002). Høgskolene i innovasjonspolitikken, I: Hallgeir Gammelsæter (red.),  Høgskoler til besvær : når statlige reformer møter lokale institusjoner og ambisjoner.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-7674-828-7.  Kapittel 7.  s 136 - 159
 • Berge, Dag Magne (2000). Samfunn, entreprenørskap og kunnskapsspredning i norsk fiskeoppdrett på 1970-tallet, I: Hallgeir Gammelsæter (red.),  Innovasjonspolitikk, kunnskapsflyt og regional utvikling.  Tapir.  ISBN 82-519-1592-9.  Kapittel 9.  s 159 - 177

View all works in Cristin

 • Hogset, Heidi; Berge, Dag Magne & Dale, Karl Yngvar (red.) (2018). Det regionale i det internasjonale : fjordantologien 2018. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031217.  401 s.
 • Bjarnar, Ove; Berge, Dag Magne & Melle, Oddbjørn (2006). Havfiskeflåten i Møre og Romsdal og Trøndelag : 1960-2006 : Fra fri fisker til regulert spesialist. Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 82-519-2171-6.  511 s.

View all works in Cristin

 • Berge, Dag Magne (2020). Liberalisme.
 • Torsteinsen, Harald & Berge, Dag Magne (2020). Corporatization in local government – Innovation benefits and governance challenges.
 • Berge, Dag Magne & Torsteinsen, Harald (2019). Corporatization in local government – Innovation through structural and cultural differentiation?.
 • Halse, Lise Lillebrygfjeld; Bjarnar, Ove & Berge, Dag Magne (2019). Digitalisering og kunnskapsutvikling.
 • Halse, Lise Lillebrygfjeld; Bjarnar, Ove & Berge, Dag Magne (2019). Digitization and knowledge in regional development.
 • Amdam, Rolv Petter Storvik; Bjarnar, Ove & Berge, Dag Magne (2018). Resilience and related variety: The role of family firms in an ocean-related Norwegian region.
 • Berge, Dag Magne (2018). Innovasjon: fag, mote og politikk.
 • Berge, Dag Magne & Torsteinsen, Harald (2018). Governance challenges of different institutional logics and modes of organizing: A Norwegian case study of municipal water supply.
 • Hogset, Heidi; Berge, Dag Magne & Dale, Karl Yngvar (2018). I spenningsfeltet mellom det regionale og det internasjonale, I: Heidi Hogset; Dag Magne Berge & Karl Yngvar Dale (red.),  Det regionale i det internasjonale : fjordantologien 2018.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031217.  Kapittel 1.  s 15 - 28 Show summary
 • Berge, Dag Magne (2016). Knyttneve og håndtrykk. Om konflikt og kompromiss i arbeidslivet..
 • Berge, Dag Magne; Gammelsæter, Hallgeir & Rønhovde, Lars (2016). Eliten, folket og den norske modellen. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  174(246), s 46- 46
 • Berge, Dag Magne & Bjarnar, Ove (2015). The political economy of knowledge flows and innovation in Norwegian salmon farming, 1970 – 2000.
 • Berge, Dag Magne & Jørgensen, Else (2015). Helsefremming over kaffekoppen. Om innovasjon, institusjonelle logikker og mellomrom. En casesstudie..
 • Berge, Dag Magne (2014). Utdanningsbehov : kloke hender og kvikke hoder, I: . . (red.),  Nye samarbeidsformer i maritim industri.  Handelshøyskolen BI ; Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk.  Oppsummering av forskning.  s 6 - 7
 • Berge, Dag Magne; Jørgensen, Else; Sættem, Ragnhild & Hegdal, Tone (2014). Mellomrommets muligheter? : bydelscafé Vest : café og kultur.
 • Berge, Dag Magne & Torsteinsen, Harald (2014). Innovasjon som politikk og politikk som innovasjon.
 • Berge, Dag Magne (2013). Innovasjon og politikk : om innovasjon i offentlig sektor. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde). 2013:4.
 • Berge, Dag Magne (2013). Utdanningsbehov, rekruttering og globalisering : resultater fra en spørreskjemaundersøkelse blant bedrifter i den maritime klyngen i Møre og Romsdal. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M. 1302. Show summary
 • Thesen, Gunnar; Aaserød, Martin Ivar; Berge, Dag Magne; Bayer, Stian Brosvik & Leknes, Einar (2013). Ett Hav : muligheter og utfordringer for sameksistens mellom petroleums- og sjømatnæringen.
 • Berge, Dag Magne; Rønhovde, Lars Magne; Aarseth, Turid & Gjerde, Ingunn (2009). Den fragmenterte kommunen. Romsdals Budstikke..  ISSN 0806-5160.  167(22.09.2009), s 31- 31
 • Berge, Dag Magne & Bjarnar, Ove (2008). Long term structural and international transformation pressures on knowledge flow and knowledge creation in old regional clusters - the Møre and Romsdal maritime cluster in Mid-West Norway, 1960s-2008, In Sally Hardy; Lisa Bibby Larsen & Frankie Freeland (ed.),  Regions : the Dilemmas of Integration and Competition? - Abstract Book.  Regional Studies Association.  ISBN 978-1-897721-33-9.  Kapittel.  s 1 - 16 Show summary
 • Berge, Dag Magne & Bjarnar, Ove (2008). Technological change and transformation of clusters : the Møre and Romsdal maritime cluster in Mid-West Norway, 1960s - 2008.
 • Berge, Dag Magne; Gjerde, Ingunn; Rønhovde, Lars Magne & Aarseth, Turid (2008). Når nasjonale oppgaver løses regionalt : om Kystverkets desentraliserte organisasjonsform. Rapport (Møreforsking Molde). 0803. Show summary
 • Rønhovde, Lars Magne; Berge, Dag Magne; Gjerde, Ingunn & Aarseth, Turid (2007). Målrettet, men mindre meningsfullt? : evaluering av ny politisk struktur i Molde kommune. Rapport (Møreforsking Molde). 0706. Show summary
 • Rønhovde, Lars Magne; Berge, Dag Magne; Gjerde, Ingunn & Aarseth, Turid (2006). Og bedre har det blitt : en evaluering av Eide kommune fire år etter omorganiseringa. Rapport (Møreforsking Molde). 0605. Show summary
 • Bakken, Hege; Berge, Dag Magne & Eikrem, Kristine (2005). Sosialpedagogisk team ved Sellanrå skole : evaluering av et forsøksprosjekt. Rapport (Møreforsking Molde). 0511. Show summary
 • Berge, Dag Magne; Bræin, Lasse & Romuld, Kyrre (2004). Innovasjonspilot i Møre og Romsdal : en evaluering av Innovasjon Møre [Korrigert utg.]. Rapport (Møreforsking Molde). 0404. Show summary
 • Berge, Dag Magne & Husby, Solveig (2004). Sivile vernepliktige i arbeid mot vold og mobbing : en evaluering av VOKT : sluttrapport. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M. 0402. Show summary
 • Berge, Dag Magne; Romuld, Kyrre & Aarseth, Turid (2004). Faglig utvikling og samarbeid i det forebyggende helsearbeidet for barn og ungdom : en evaluering av Ressurshelsestasjon for 12 kommuner i Romsdal og Nordmøre. Rapport (Møreforsking Molde). 0403. Show summary
 • Aarseth, Turid; Berge, Dag Magne; Gjerde, Ingunn; Husby, Solveig & Rønhovde, Lars Magne (2003). Flat struktur i en liten kommune : evaluering av ny organisasjonsstruktur i Eide kommune. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M. 0312. Show summary
 • Berge, Dag Magne & Bjarnar, Ove (2003). Between "learning by learning" and "learned incapacity to learn" : the political structure of knowledge flows in norwegian and scottish fishfarming.
 • Berge, Dag Magne; Bråthen, Svein; Hauge, Olav; Ohr, Frode & Sunde, Øyvind (2003). Experiences with quality contracts in public transport in Norway. Show summary
 • Berge, Dag Magne; Bråthen, Svein; Ohr, Frode & Rye, Mette (2003). Statlig politikk og "Nord-Vestlandet" : notat til Effektutvalget. Show summary
 • Berge, Dag Magne & Husby, Solveig (2003). VOKT mot vold og mobbing : evaluering - delrapport. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M. 0307.
 • Berge, Dag Magne & Kjersem, Eli (2003). Innovasjon Møre : en resultatundersøkelse. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M. 0303. Show summary
 • Berge, Dag Magne & Ohr, Frode (2003). Akers treningsteam for ungdom : en evaluering. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M. 0302.
 • Jakobsen, Stig-Erik; Berge, Dag Magne & Aarset, Bernt (2003). Regionale og distriktspolitiske effekter av statlig havbrukspolitikk. SNF Working paper. 16/03.
 • Berg, Jogeir; Michaelsen, Ragnhild Astad; Stavik, Gerd Unni & Berge, Dag Magne (2002). Mot dialog og deltakelse : foreldreerfaringer med ungdomsposten ved Psykiatrisk storavdeling, Sjukehuset i Molde. Rapport (Møreforsking Molde). 0202. Show summary
 • Berge, Dag Magne (2002). Dansen rundt gullfisken : næringspolitikk og statlig regulering i norsk fiskeoppdrett 1970-1997. Dr.polit.. -.
 • Berge, Dag Magne (2002). Marked og statlig regulering i norsk fiskeoppdrett etter 1986.
 • Berge, Dag Magne; Bråthen, Svein & Ohr, Frode (2002). Betydelig forbedringspotensiale for kvalitetsavtalene i Hordaland. Samferdsel.  ISSN 0332-8988.  41(9), s 24- 25 Show summary
 • Berge, Dag Magne; Bråthen, Svein & Ohr, Frode (2002). Kollektivtrafikken i Hordaland : evaluering av kvalitetskontrakter. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M. 0215. Show summary
 • Berge, Dag Magne; Bræin, Lasse & Gammelsæter, Hallgeir (2002). Kriterier og indikatorer for Arena og regionale innovasjonspiloter. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M. 0212. Show summary
 • Bræin, Lasse; Hervik, Arild & Berge, Dag Magne (2002). Effekter av KUNNE 2 : et prosjekt under TYIN-programmet. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M. 0204.
 • Husby, Solveig & Berge, Dag Magne (2002). Evaluering av "Standard behandlingsprogram"/pasientforløp : pilotprosjekt i Helseregion Midt-Norge. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M. 0205.
 • Gammelsæter, Hallgeir; Berge, Dag Magne; Husby, Solveig & Bjarnar, Ove (2000). Bedriftsutvikling eller stimulering av innovasjonsmiljø? : midtveis-evaluering av SMB-kompetanse. Rapport (Møreforsking Molde). 0002. Show summary
 • Berge, Dag Magne & Husby, Solveig (1999). Evaluering av "Statleg kompetanseutvikling" : et prøveprosjekt for kompetanseheving og hospitering i statsforvaltningen i Møre og Romsdal. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M. 9917.
 • Berge, Dag Magne & Bjarnar, Ove (1998). Norsk fiskeoppdretts regionale industrialisering : strukturendringer, ledelse og kompetanse i norsk havbruk på 1990-tallet. Rapport (Møreforsking Molde). 9806.
 • Berge, Dag Magne; Brekk, Åge; Gjerde, Ingunn & Ødegård, Anne Karin (1998). Mellom statlig styring og kommunalt selvstyre : en analyse av fylkesmannen som samordner av statlig og kommunal politikk og en evaluering av administrasjonsenheten ved fylkesmannsembetene. Rapport (Møreforsking Molde). 9804.
 • Berge, Dag Magne; Gammelsæter, Hallgeir; Gjerde, Ingunn; Husby, Solveig & Ødegård, Anne-Karin (1998). Omstilling i fylkesmannsembetene : en kartlegging av behov, forutsetninger og tiltak for omstilling. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M. 9809.
 • Berge, Dag Magne (1994). Perspektiver på statlig sysselsetting i Møre og Romsdal. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M. 9409.
 • Berge, Dag Magne (1994). Veiledning og kontroll : motsetning eller synergi : en analyse av fylkesmannens dobbeltfunksjon innenfor fagområdene kommunalrett og kommunaløkonomi. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M. 9432.
 • Berge, Dag Magne; Brekk, Åge; Gjerde, Ingunn & Sjo, Eli (1994). Fylkesmannens veilederrolle overfor kommunene vedrørende kommunaløkonomi og kommunalrett : en survey-undersøkelse : tabeller. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M. 9424.
 • Berge, Dag Magne; Gammelsæter, Hallgeir & Kjersem, Eli (1994). Boligbyggelag i kommunal boligforvaltning i Møre og Romsdal. Arbeidsrapport (Møreforsking Molde) / M. 9431.
 • Hervik, Arild; Johansen, Reidar & Berge, Dag Magne (1993). DUs betydning for bedriftene. Rapport (Møreforsking Molde). 9303.
 • Berge, Dag Magne; Gammelsæter, Hallgeir & Guvåg, Bjørn (1992). Fusjonen mellom NTNF og Bransjeforskningsfondet : to år etter. Rapport (Møreforsking Molde). 9208.
 • Hervik, Arild; Berge, Dag Magne & Wicksteed, Bill (1992). Evaluering av NTNF-programmet "Nyskaping i næringslivet". Rapport (Møreforsking Molde). 9213.

View all works in Cristin

Published Sep. 3, 2018 4:02 PM - Last modified Sep. 3, 2018 4:02 PM