Erlend Vik

Faculty of Business Administration and Social Sciences
Norwegian version of this page Position
Associate Professor
Contact
+4771214206
Study place
Molde

Tasks performed

Add information about job duties, as a short text or a bulleted list:

 • <Task 1>
 • <Task 1>
 • ...

Background

Add information about previous education and employment.

Publications

 • Kirchhoff, Ralf; Vik, Erlend & Aarseth, Turid (2019). Management and reforms in the Nordic hospital landscape. Journal of Health Organisation and Management.  ISSN 1477-7266.  33(5), s 588- 604 . doi: 10.1108/JHOM-07-2018-0183 Full text in Research Archive. Show summary
 • Vik, Erlend & Aarseth, Turid (2019). Koordinatorordninger som samordningstiltak : tre mulige paradokser, I: Catharina Bjørkquist & Mona Jerndahl Fineide (red.),  Organisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-63183-3.  Kapittel 5.  s 119 - 144 Show summary
 • Vik, Erlend (2018). Helseprofesjoners samhandling : en litteraturstudie. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  21(2), s 119- 147 . doi: 10.18261/issn.2464-3076-2018-02-03 Show summary

View all works in Cristin

 • Haugen, Kjetil K.; Strandhagen, Jan Ola; Solberg, Harry Arne; Kringstad, Morten; Owren, Brynjulf; Hansson, Lisa; Halse, Lise Lillebrygfjeld; Sætre, Irene Lange; Heen, Knut Peder; Gammelsæter, Hallgeir; Guvåg, Bjørn; Hauge, Olav; Vik, Erlend; Hvattum, Lars Magnus & Nerland, Sølve Mikal Krekvik (2020). Fra toppen av Haugen : svensk norgesmester i verdensklasse. Panorama : nettavis for Høgskolen i Molde.
 • Haugen, Kjetil K. & Vik, Erlend (2020). Fra toppen av Haugen : graverende misforståelser. Panorama : nettavis for Høgskolen i Molde.
 • Vik, Erlend (2020). Samhandling i en funksjonelt differensiert helsetjeneste. Ph.d.-avhandlinger i helse- og sosialfag. 2020:2.
 • Haugen, Kjetil K.; Aarseth, Turid; Vik, Erlend & Gjerde, Ingunn (2019). Fra toppen av Haugen : smilefjes og gule kort. Panorama : nettavis for Høgskolen i Molde.
 • Haugen, Kjetil K.; Bøyum-Folkeseth, Linda; Hansson, Lisa; Halse, Lise Lillebrygfjeld; Guvåg, Bjørn; Vik, Erlend; Hjelle, Harald M. & Heen, Knut Peder (2019). Fra toppen av Haugen : Linda tok gullet!. Panorama : nettavis for Høgskolen i Molde.
 • Haugen, Kjetil K.; Owren, Brynjulf; Strandhagen, Jan Ola; Kringstad, Morten; Solberg, Harry Arne; Guvåg, Bjørn; Hauge, Olav; Gammelsæter, Hallgeir; Heen, Knut Peder; Hvattum, Lars Magnus; Vik, Erlend; Nerland, Sølve Mikal & Sande, Andre Bekkevold (2019). Fra toppen av Haugen : tabelltips 2019: stadig norgesmester fra Molde. Panorama : nettavis for Høgskolen i Molde.
 • Vik, Erlend (2019). Pakkeforløp og koordinatorer i en funksjonelt differensiert helsetjeneste.
 • Vik, Erlend & Aarseth, Turid (2019). Koordinatorordninger som samordningstiltak - tre mulige paradokser.
 • Kirchhoff, Ralf; Aarseth, Turid & Vik, Erlend (2017). Management and reforms in the Nordic hospital landscape - A literature review.
 • Vik, Erlend (2017). Coordination between health care professions : a social system theoretical approach.
 • Vik, Erlend (2017). Helselederes forståelse og tilretteleggelse av samhandling : et metodisk design.
 • Vik, Erlend (2016). Samhandlingsreformen : en scoping review.

View all works in Cristin

Published Sep. 3, 2018 4:03 PM - Last modified Sep. 3, 2018 4:03 PM