Egne publikasjoner

Ansatte ved Høgskolen i Molde (HiMolde) og Møreforsking Molde (MFM) publiserer i internasjonale og nasjonale tidsskrifter, bøker og rapporter. Publikasjonene registreres av biblioteket i forskningsinformasjonssystemet Cristin.

Høgskolen i Molde og Møreforsking Molde gir ut fem publikasjonsserier, disse kan
bestilles eller lånes fra biblioteket via biblioteket@himolde.no:

Forskningsaktiviteten ved Høgskolen i Molde

Søk i Cristin - Forskningsresultater/NVI.
Publikasjoner fra Høgskolen i Molde (HiMolde): 2019, 2018, 2017, 2016
Publikasjoner fra Møreforsking Molde (MFM): 2019, 2018, 2017, 2016

Studentoppgaver fra Høgskolen i Molde

De aller fleste oppgaver finnes i fulltekst i Brage HiM.

Vitenskapelig publisering for ansatte

Siste publikasjoner fra ansatte ved HiMolde

 • Larsen, Bjørn Kjetil; Dale, Karl Yngvar & Ødegård, Atle (2019). Exploring interprofessional collaboration in the transition from prison to community for male adult offenders with substance abuse issues : a scoping review.
 • Kvadsheim, Nina Pereira; Mwesiumo, Deodat Edward & Emblemsvåg, Jan (2019). Examining circular economy business models for engineer-to-order products.
 • Rokstad, Anne Marie Mork; Øvereng, Allan Rune; Strandli, Elin Aarø; Telenius, Elisabeth Wiken; Eriksen, Siren; Björklöf, Guro Hanevold & Kirkevold, Øyvind (2019). The needs of people with dementia as experienced by health care providers.
 • Schistad, Elina; Kong, XY; Furberg, Anne-Sofie; Bäckryd, Emmanuel; Grimnes, Guri; Nina, Emaus; Rosseland, Leiv Arne; Gordh, T; Stubhaug, Audun; Engdahl, Bo Lars; Halvorsen, Bente Evy & Nielsen, Christopher Sivert (2019). A population-based study of inflammatory mechanisms and pain sensitivity.. Pain.  ISSN 0304-3959. . doi: 10.1097/j.pain.0000000000001731
 • Gomes, Emanuel; Sousa, Carlos M.P. & Vendrell-Herrero, Ferran (2019). International marketing agility : conceptualization and research agenda. International Marketing Review.  ISSN 0265-1335.
 • Halse, Lise Lillebrygfjeld (2019). Drømmen om en slank organisasjon. Panorama : nettavis for Høgskolen i Molde.
 • Haugen, Kjetil K.; Owren, Brynjulf; Strandhagen, Jan Ola; Kringstad, Morten; Solberg, Harry Arne; Guvåg, Bjørn; Hauge, Olav; Gammelsæter, Hallgeir; Heen, Knut Peder; Hvattum, Lars Magnus; Vik, Erlend; Nerland, Sølve Mikal & Sande, Andre Bekkevold (2019). Fra toppen av Haugen : tabelltips 2019: stadig norgesmester fra Molde. Panorama : nettavis for Høgskolen i Molde.
 • Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna; Ødegård, Atle & Willumsen, Elisabeth (2019). Towards the responsible innovation outcomes: role of anticipation and inclusiveness, In  Proceedings of the XXX ISPIM Innovation Conference.  ISPIM Lappeenranta University of Technology Press.  ISBN 978-952-335-351-0.  kapittel.
 • Quale, Sverre; Bråthen, Svein; Lothe, Torbjørn; Snekkerbakken, Margrethe; Carlsen, Yngve; Nyberg, Anneli; Steen, Frode; Leiren, Merethe Dotterud; Rise, Camilla; Steinland, Jan Petter; Brendemoen, Anne; Foss, Morten & Øvre, Tomm Alexander (2019). Fra statussymbol til allemannseie – norsk luftfart i forandring : utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 5. oktober 2018 : avgitt til Samferdselsdepartementet 3. desember 2019. NOU - Norges offentlige utredninger. 2019:22.
 • Kvadsheim, Nina Pereira; Mwesiumo, Deodat Edward & Emblemsvåg, Jan (2019). Examining circular economy business models for engineer-to-order products, In Farhad Ameri; Kathryn E. Stecke; Gregor von Cieminski & Dimitris Kiritsis (ed.),  Advances in Production Management Systems. Production Management for the Factory of the Future : IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2019, Austin, TX, USA, September 1–5, 2019, Proceedings, Part I.  Springer.  ISBN 978-3-030-29999-6.  Antologiartikkel.  s 570 - 578
 • Lohne, Vibeke & Dahl, Kari (2019). A courageous journey: Experiences of migrant Philippine nurses in Norway. Journal of Clinical Nursing.  ISSN 0962-1067. . doi: 10.1111/jocn.15107
 • Tretteteig, Signe; Rokstad, Anne Marie Mork & Thorsen, Kirsten (2019). Pårørendes erfaringer av kvalitet i helse- og omsorgstjenester til personer med demens og pårørende. En longitudinell narrativ studie.. Tidsskriftet aldring og helse.  ISSN 1890-4130.  23(24), s 56- 64
 • Skärlund, Sandra; Engelseth, Per; Løfaldli, Magne & Bondhus, Øystein H. (2019, 09. oktober). Vår oppgave er å formidle kompetanse. [Internett].  www.trollheimsporten.no.
 • Malin, Abdi; Kvendseth, Herman; Solheim, Magnus Tomren; Herskedal, Kjell Marius & Simonsen, Sten (2019, 05. oktober). Abdi (27) har ett forbilde som trener: Her øver Træff på «Guardiola-fotball».  Romsdals Budstikke.
 • Flo, Britt; Kristoffersen, Steinar & Lillebakk, Knut (2019, 02. oktober). Etablerer Molde som nærringshovedstad.  Romsdals Budstikke.
 • Kohn, Ervind; Vatnar, Solveig Karin Bø; Skiphamn, Silje S.; Karlsen, Mina Liavik & Akerbæk, Eva (2019, 20. september). Vi vet ikke om 70% av partnerdrap i Norge begås av ikke-muslimske nordmenn. [Internett].  www.faktisk.no.
 • Haugen, Kjetil K. (2019). Fra toppen av Haugen : gullklokka. Panorama : nettavis for Høgskolen i Molde.
 • Østby, May & Oterhals, Ole Magnus (2019). Prosjektet "Jeg kan!"- Velferdsteknologi: teknologiske hjelpemidler for personer med utviklingshemming..
 • Østby, May; Bakken, Hege & Oterhals, Ole Magnus (2019). Medforskning - Slik jobbet vi sammen i prosjektet "Jeg kan!".
 • Laingen, Maria; Rekdal, Jens Ludvig; Bråthen, Svein & Hoff, Karoline Louise (2019). Senterstruktur og trafikk i Molde. Noen mulige utviklingstrekk belyst ved litteraturstudie og modellberegninger. Notat T1/2019.
Publisert 21. okt. 2018 22:25 - Sist endret 22. mai 2019 13:01