Egne publikasjoner

Ansatte ved Høgskolen i Molde (HiMolde) og Møreforsking Molde (MFM) publiserer i internasjonale og nasjonale tidsskrifter, bøker og rapporter. Publikasjonene registreres av biblioteket i forskningsinformasjonssystemet Cristin.

Høgskolen i Molde og Møreforsking Molde gir ut fem publikasjonsserier, disse kan
bestilles eller lånes fra biblioteket via biblioteket@himolde.no:

Forskningsaktiviteten ved Høgskolen i Molde

Søk i Cristin - Forskningsresultater/NVI.
Publikasjoner fra Høgskolen i Molde (HiMolde): 2019, 2018, 2017, 2016
Publikasjoner fra Møreforsking Molde (MFM): 2019, 2018, 2017, 2016

Studentoppgaver fra Høgskolen i Molde

De aller fleste oppgaver finnes i fulltekst i Brage HiM.

Vitenskapelig publisering for ansatte

 

Publisert 21. okt. 2018 22:25 - Sist endret 6. jan. 2020 14:23