Publisering av studentoppgaver

Høgskolen har et åpent elektronisk arkiv, Brage HiM, for publisering av vitenskapelige arbeid, herunder bl.a. studentoppgaver.
Studentoppgaver er forfatterens åndsverk med de rettigheter og plikter det innebærer (jfr. Åndsverkloven). Elektronisk innlevering i Inspera er obligatorisk, men publisering av oppgaven er frivillig. Malen for innlevering inneholder en publiseringsavtale som må fylles ut.
Oppgaver som publiseres i Brage HiM vil lagres permanent som ”open access” med en varig URI. Forfatteren kan bruke denne URI som tilgang til sin oppgave, f.eks til bruk i CV.

Registrering og publisering gjøres av biblioteket, og følger disse kriteriene:

 • Ingen oppgaver publiseres uten forfatterens tillatelse.
 • Ingen oppgaver publiseres før etter at endelig sensur er falt.
 • Oppgavene registreres med Creative Commons lisens CC BY-NC-ND 4.0. Se lisenstekst.
 • Karakterkrav for publisering:
  • Masteroppgaver: Alle beståtte
  • Bachelor- og fordypningsoppgaver (9 stp. eller mer): Karakter A, B og C (A og B i sykepleie f.o.m. 2012).
 • Ingen opplysninger om karakter, eller kommentarer, blir publisert.
 • Oppgavene kan fjernes fra Brage HiM dersom forfatter ombestemmer seg.

Konfidensielle oppgaver

 • Båndlagte (konfidensielle) oppgaver må ha utfylt eget skjema for dette, og evt. Standardavtale med ekstern oppdragsgiver. Disse skjemaene finner du her.
 • Oppgaver som inneholder identifiserbare personopplysninger skal ikke publiseres, og dette merkes av på avtaleskjemaet ved innlevering.

Du finner informasjon om levering av oppgaver på våre sider om eksamen.
Har du flere spørsmål om publisering av studentoppgaver – ta kontakt med biblioteket@himolde.no

 

 

Publisert 17. okt. 2018 12:15 - Sist endret 10. nov. 2020 19:57