Egne publikasjoner

Ansatte ved Høgskolen i Molde (HiMolde) og Møreforsking Molde (MFM) publiserer i internasjonale og nasjonale tidsskrifter, bøker og rapporter. Publikasjonene registreres av biblioteket i forskningsinformasjonssystemet Cristin.

Høgskolen i Molde og Møreforsking Molde gir ut fem publikasjonsserier, disse kan
bestilles eller lånes fra biblioteket via biblioteket@himolde.no:

Forskningsaktiviteten ved Høgskolen i Molde

Søk i Cristin - Forskningsresultater/NVI.
Publikasjoner fra Høgskolen i Molde (HiMolde): 2019, 2018, 2017, 2016
Publikasjoner fra Møreforsking Molde (MFM): 2019, 2018, 2017, 2016

Studentoppgaver fra Høgskolen i Molde

De aller fleste oppgaver finnes i fulltekst i Brage HiM.

Vitenskapelig publisering for ansatte

Siste publikasjoner fra ansatte ved HiMolde

 • Kisialiou, Yauheni (2019). Periodic supply vessel planning under uncertainty. PhD theses in logistics. 2019:4.
 • Myrvang, Tove; Julnes, Signe Gunn; Rønning, Gry & Reitan, Laila Solli (2019). Sykepleiernes utvikling av klinisk kompetanse i bruk av observasjons- og vurderingsverktøy til pasienter med tidlig forverring på sengepost.
 • Reitan, Laila Solli & Sundal, Hildegunn (2019). Sykepleiers erfaring med NEWS som scorings verktøy på sengepost for å oppdage pasienter med tidlig forverret sykdomstilstand.
 • Jæger, Bjørn; Bach, Terje & Pedersen, Simen Alexander (2019). A blockchain application supporting the manufacturing value Chain, In Farhad Ameri; Kathryn E. Stecke; Gregor von Cieminski & Dimitris Kiritsis (ed.),  Advances in production management systems : production management for the factory of the future : IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2019, Austin, TX, USA, September 1–5, 2019, Proceedings, Part I.  Springer.  ISBN 978-3-030-29999-6.  Chapter.  s 466 - 473
 • Halse, Lise Lillebrygfjeld; Nujen, Bella & Solli-Sæther, Hans (2019). The role of institutional context in backshoring decisions, In Rob Van Tulder; Alain Verbeke & Barbara Jankowska (ed.),  International business in a VUCA world : the changing role of states and firms.  Emerald Group Publishing Limited.  ISBN 9781838672560.  Chapter 13.  s 251 - 267
 • Gammelsæter, Hallgeir (2019). Idrettsledelse og organisasjonskultur, I: Stig Arve Sæther (red.),  Idrettsvitenskap : perspektiver og praksis.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030913.  Kapittel 5.  s 73 - 92
 • Solenes, Oskar & Thorell, Gabriella (2019). For ung til lå ri? En presentasjon av påbegynt prosjekt "Too young to ride?".
 • Solenes, Oskar & Hedenborg, Susanna (2019). TOO YOUNG FOR SPORT: AN ANALYSIS OF ORGANIZED SPORT ACTIVITIES FOR YOUNG CHILDREN IN NORWAY AND SWEDEN.
 • Haugen, Kjetil K.; Aarseth, Turid; Vik, Erlend & Gjerde, Ingunn (2019). Fra toppen av Haugen : smilefjes og gule kort. Panorama : nettavis for Høgskolen i Molde.
 • Berg, Dag-Erik (2019). Dynamics of Caste and Law. Dalits, Oppression and Constitutional Democracy in India. Cambridge University Press.  ISBN 9781108779616.
 • Aarseth, Turid & Lillebakk, Knut Dørum (2019, 10. september). Slagrammede blir glemt.  Romsdals Budstikke.
 • Kristoffersen, Steinar; Myklebust, Vidar Ryther & Dahl, Torgeir (2019, 06. september). 10 studieplasser til sykepleierutdanning ved Høgskolen i Molde.  Romsdals Budstikke.
 • Harun, Magoti Daniel & Hogset, Heidi (2019). The interplay between Inter-firm collaboration and dynamic capability in an agri-food supply chain sustainability.
 • Bentsen, Håkon; Hvattum, Lars Magnus & Urrutia, Sebastián (2019). A review of Binary Integer Programming applications and solution methods.
 • Langelo, Erik; Pettersen, Bård Inge & Rekdal, Per Kristian (2019). The profit-maximizing lot size problem with pricing lag effects.
 • Langelo, Erik; Pettersen, Bård Inge & Rekdal, Per Kristian (2019). The profit-maximizing lot size problem with pricing lag effects.
 • Rekdal, Eddie Flatmo & Hagen, Rigmor Sjaastad (2019, 07. september). Prisverdig.  Romsdals Budstikke.
 • Sorce, Salvatore; Malizia, Alessio; Gentile, Vito; Jiang, Pingfei; Atherton, Mark & Harrison, David (2019). Evaluation of a visual tool for early patent infringement detection during design, In Alessio Malizia; Stefano Valtolina; Anders Irving Mørch; Alan Serrano & Andrew Stratton (ed.),  End-User Development : 7th International Symposium, IS-EUD 2019, Hatfield, UK, July 10–12, 2019 : Proceedings.  Springer.  ISBN 978-3-030-24780-5.  Chapter.  s 166 - 173
 • Hegdal, Tone; Skaret, Claudine & Eines, Trude Fløystad (2019). Utprøving av ny praksismodell ved bachelorutdanningen i sykepleie ved Høgskolen i Molde : evalueringsrapport. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk). 2019:8.
 • Aarseth, Turid (2019). "Glem oss ikke" Hvordan opplever slagrammede oppfølgingen de får?.
Publisert 21. okt. 2018 22:25 - Sist endret 22. mai 2019 13:01