Egne publikasjoner

Ansatte ved Høgskolen i Molde (HiMolde) og Møreforsking Molde (MFM) publiserer i internasjonale og nasjonale tidsskrifter, bøker og rapporter. Publikasjonene registreres av biblioteket i forskningsinformasjonssystemet Cristin.

Høgskolen i Molde og Møreforsking Molde gir ut fem publikasjonsserier, disse kan
bestilles eller lånes fra biblioteket via biblioteket@himolde.no:

Forskningsaktiviteten ved Høgskolen i Molde

Søk i Cristin - Forskningsresultater/NVI.
Publikasjoner fra Høgskolen i Molde (HiMolde): 2019, 2018, 2017, 2016
Publikasjoner fra Møreforsking Molde (MFM): 2019, 2018, 2017, 2016

Studentoppgaver fra Høgskolen i Molde

De aller fleste oppgaver finnes i fulltekst i Brage HiM.

Vitenskapelig publisering for ansatte

Siste publikasjoner fra ansatte ved HiMolde

 • Mangset, Margrete; Kitzmüller, Gabriele; Evju, Anne Svelstad; Angel, Sanne; Aadal, Lena; Martinsen, Randi; Bronken, Berit Arnesveen; Kvigne, Kari Johanne; Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni & Kirkevold, Marit (2019). The influence of the assessment interviews on the control group participants in a complex psychosocial intervention study after stroke.
 • Lin, Ning (2019). CO2 emissions mitigation potential of buyer consolidation and 2 rail-based intermodal transport in the China-Europe container supply chains. Journal of Cleaner Production.  ISSN 0959-6526. . doi: 10.1016/j.jclepro.2019.118121
 • Malizia, Alessio; Valtolina, Stefano; Mørch, Anders Irving; Serrano, Alan & Stratton, Andrew (ed.) (2019). End-User Development, 7th International Symposium, IS-EUD 2019, Hatfield, UK, July 10–12, 2019, Proceedings. Springer.  ISBN 978-3-030-24780-5.  256 s.
 • Albæk, Ane Ugland; Ekeland, Tor Johan; Sanner, Marit & Grabovac, Glorija (2019). Er vi på ville veier i våre tjenester til barn som sliter?.
 • Berg, Dag-Erik (2019). Caste atrocities and institutions of law : Dalit movements, oppression, and legal developments in India. Cambridge University Press.  ISBN 9781108779616.
 • Østby, May & Haugenes, Marit (2019). Sluttord: Hva nå? : implikasjon for videre arbeid, I: May Østby & Marit Haugenes (red.),  Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031293.  Kapittel 18.  s 197 - 202
 • Werner, Guro Fiskergård (2019). Opplevelse og forståelse av likeverd, I: May Østby & Marit Haugenes (red.),  Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031293.  Kapittel 15.  s 159 - 169
 • Østby, May & Haugenes, Marit (2019). Arbeidsprosessen og prinsipper for inkluderende forskning, I: May Østby & Marit Haugenes (red.),  Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031293.  Kapittel 4.  s 55 - 62
 • Østby, May; Oterhals, Ole Magnus; Haugenes, Marit; Sten, Magnus; Asmyhr, Åse; Moe, Sissel & Hellzen, Ove (2019). Medforskning i "Mitt hjem - Min arbeidsplass", I: May Østby & Marit Haugenes (red.),  Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031293.  Kapittel 3.  s 38 - 54
 • Vatnar, Solveig Karin Bø; Leer-Salvesen, Kjartan & Bjørkly, Stål (2019). Mandatory Reporting of Intimate Partner Violence: A Mixed Methods Systematic Review. Trauma, Violence, & Abuse.  ISSN 1524-8380.
 • Halse, Ingeborg; Bjørkløf, Guro Hanevold; Engedal, Knut; Rokstad, Anne Marie Mork; Persson, Karin Ester Torun; Eldholm, Rannveig Sakshaug; Selbæk, Geir & Barca, Maria Lage (2019). Applicability of the locus of control of behaviour scale for people with dementia. Aging & Mental Health.  ISSN 1360-7863. . doi: 10.1080/13607863.2019.1652244
 • Oja, Brent D.; Kim, Minjung; Perrewé, Pamela L. & Anagnostopoulos, Christos (2019). Conceptualizing A-HERO for sport employees’ well-being. Sport, Business and Management.  ISSN 2042-678X. . doi: 10.1108/SBM-10-2018-0084
 • Haugen, Kjetil K. & Waagbø, Arild Johan (2019, 13. august). Haugen kritiserer videodømming i Wired Magazine.  panorama.himolde.no.
 • Kebedow, Kiros Gebrearegawi & Oppen, Johan (2019). Including containers with dangerous goods in the cargo mix problem for container vessel stowage. Communications - Scientific Letters of the University of Zilina.  ISSN 1335-4205.  21(2), s 100- 113
 • Kristoffersen, Steinar & Nerbøberg, Sunniva (2019, 29. juli). Det ser veldig bra ut for høgskolen.  Romsdals Budstikke.
 • Vossius, Corinna Elisabeth; Selbæk, Geir; Benth, Jūratė Šaltytė; Wimo, A.; Engedal, Knut & Rokstad, Anne Marie Mork (2019). Cost analysis of day care centres in Norway. PLoS ONE.  ISSN 1932-6203. . doi: 10.1371/journal.pone.0219568
 • Halse, Lise Lillebrygfjeld (2019). Med gondol til bærekraftshimmelen?. Panorama : nettavis for Høgskolen i Molde.
 • Haugen, Kjetil K.; Niler, Eric; Salazar, Carlos & Spitz, Jochim (2019, 09. august). Soccer is getting slower and more fair — and that's a problem. [Tidsskrift].  www.wired.com.
 • Haugen, Kjetil K. & Guvåg, Bjørn (2019). Fra toppen av Haugen : telepati eller avlytting?. Panorama : nettavis for Høgskolen i Molde.
 • Kristoffersen, Steinar (2019, 24. juli). Høgskolen i Molde smadrer opptaksrekorden.  Bodøposten.no.
Publisert 21. okt. 2018 22:25 - Sist endret 22. mai 2019 13:01