Administrasjonen

Høgskolens administrasjon er felles for alle høgskolens avdelinger, ansatte og studenter.