Oppgaver

Studentombudet skal bidra til studenters rettssikkerhet og til at saker løses på et så lavt nivå som mulig. Studentombudet har taushetsplikt og tilbudet er gratis.

Ta gjerne kontakt med studentombudet om du:

  • Har spørsmål om rettigheter og plikter du har som student
  • Ønsker råd eller hjelp i studiesituasjonen
  • Opplever at du ikke får svar fra utdanningsinstitusjonen din
  • Har utfordringer som student og ikke vet hvor du skal henvende deg
  • Hjelpe og bistå deg ved mistanke om fusk
  • Lese gjennom søknader og klager til utdanningsinstitusjonen din
  • Hjelpe og bistå når du vurderer å varsler om trakassering
  • Trenger en nøytral tredjepart ved møter mellom deg og institusjonen
Publisert 26. aug. 2019 13:06 - Sist endret 26. aug. 2019 13:06