English version of this page

Studentombudet

Kontakt studentombudet

Bilde av Marit Elizabeth Sand Solvik.

Marit Elizabeth Sand Solvik er studentombud ved HiMolde. Marit vil være en nøytral og uavhengig bistandsperson som skal bidra til studentenes rettssikkerhet i studiesituasjonen.

Du kan kontakte Marit på 982 89 226, studentombudet@himolde.no

Instagram: @Studentombud

Hva gjør studentombudet?

Studentombudet skal bidra til å sikre at dine rettigheter blir ivaretatt som student.

All hjelp er kostnadsfri, uforpliktende og studentombudet behandler dine saker konfidensielt. Studentombudet tar også imot deg som ønsker å være anonym.