Personvern i forskning og studentoppgaver

Personvernet er etablert for at vi skal kunne ha kontroll over opplysningene om oss selv og hvordan de blir brukt.

Les mer om personvern her

Meldeplikt

Norsk Senter for Forskningsdata (NSD) leverer personverntjenester for HiMolde. Student- og forskningsprosjekter som behandler personopplysninger skal meldes til NSD.
Se om ditt prosjekt er meldepliktig.

Helsefaglig forskning

All helsefaglig forskning som har til formål å fremskaffe ny kunnskap om helse og sykdom er underlagt helseforskningsloven, og  søke forhåndsgodkjennelse fra Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). REK skal også forhåndsgodkjenne generelle forskningsbiobanker og dispensasjon fra taushetsplikt for annen type forskning. 

Se om prosjektet ditt må søke REK

HiMoldes retningslinjer for vern og utveksling av personopplysninger og helseforskningsdata 

 

Kontaktperson for NSD ved Høgskolen i Molde

Judith Molka-Danielsen

Personvernombud ved Høgskolen i Molde

Belinda Katla

Publisert 11. okt. 2018 13:39 - Sist endret 16. feb. 2022 14:41