Personvern i forskning

Personvernet er etablert for at vi skal kunne ha kontroll over opplysningene om oss selv og hvordan de blir brukt.

Les mer om personvern her

Norsk Senter for Forskningsdata (NSD) leverer personverntjenester for HiMolde. Student- og forskningsprosjekter som behandler personopplysninger skal meldes til NSD.
Se om ditt prosjekt er meldepliktig.

Helsefaglig forskning

All helsefaglig forskning som har til formål å fremskaffe ny kunnskap om helse og sykdom er underlagt helseforskningsloven, og  søke forhåndsgodkjennelse fra Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). REK skal også forhåndsgodkjenne generelle forskningsbiobanker og dispensasjon fra taushetsplikt for annen type forskning. 

Se om prosjektet ditt må søke REK

Høgskolen i Molde har egne retningslinjer for vern og utveksling av personopplysninger og helseforskningsdata

Retningslinjene gjelder også for høsten 2019. Les dem her

Kontaktperson for NSD ved Høgskolen i Molde

Lokal kontaktperson er Karl Yngvar Dale

Personvernombud ved Høgskolen i Molde er

Merete Ludviksen

Publisert 11. okt. 2018 13:39 - Sist endret 1. aug. 2019 11:00