Personvern i forskning

Dersom du samler inn personopplysninger i forskningsprosjektet ditt, er du pliktig til å melde prosjektet inn til Norsk Senter for Forskningsdata (NSD).

Norsk Senter for Forskningsdata (NSD) leverer personverntjenester for HiMolde. Student- og forskningsprosjekter som behandler personopplysninger, og som ikke har formål innen medisinsk eller helsefaglig forskning, skal meldes til NSD.
Se om ditt prosjekt er meldepliktig.

Helsefaglig forskning

All helsefaglig forskning som har til formål å fremskaffe ny kunnskap om helse og sykdom er underlagt helseforskningsloven, og  søke forhåndsgodkjennelse fra Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). REK skal også forhåndsgodkjenne generelle forskningsbiobanker og dispensasjon fra taushetsplikt for annen type forskning. 

Kontaktperson for NSD ved Høgskolen i Molde

Lokal kontaktperson er Karl Yngvar Dale

 

Publisert 11. okt. 2018 13:39 - Sist endret 12. okt. 2018 13:29