English version of this page

Ny og utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen, også kalt konteeksamen, arrangeres om noen strøk eller hadde gyldig fravær på ordinær eksamen. Om en ny og utsatt eksamen blir arrangert, har du som ønsker å forbedre eksamensresultater også anledning til å melde deg opp.

Se nederst på siden for informasjon om fjerdegangsforsøk i en eksamen. Eksamen for fjerde gang kan normalt ikke være en konteeksamen. 

Logg på Studentweb

Oppmeldingsfrister for ny og utsatt eksamen
 

Avdelingene logistikk og økonomi og samfunnsvitenskap

 • 10. - 22.august for våremner. Eksamen arrangeres de to første ukene i september.
 • 10. - 22.januar for høstemner. Eksamen arrangeres de to første ukene i februar.
 • Oppmelding skjer i Studentweb.

Hvilke eksamener som blir tilbudt annonseres etter at hovedperioden for ordinær eksamen er omme. Annonsering skjer senest 10.januar eller 10.august.

Avdeling for helse- og sosialfag

 • En måned før eksamensdato.
 • Du må selv melde deg opp til ny og utsatt eksamen i Studentweb.

Ny og utsatt eksamen annonseres fortløpende i Canvas og i Studentweb. Vær oppmerksom på at eksamen kan være sent i juni og i begynnelsen av august.

Regler for ny og utsatt eksamen:

 • Du må ha gyldig fravær fra eller ha møtt til siste ordinær eksamen for å kunne melde deg opp til en konteeksamen. Du kan altså ikke velge å hoppe over ordinær eksamen og heller ta en konteeksamen.
 • Har du meldt deg opp til konteeksamen, men ingen med stryk eller gyldig fravær på ordinær eksamen melder seg opp, vil ikke eksamen bli gjennomført og du vil bli avmeldt eksamen.
 • Har du en karakter fra før vil beste karakter gjelde og bli stående på ditt vitnemål.
 • Strøk du på ordinær eksamen i et fag som har arbeidskrav (obligatoriske innleveringer), kan du ta første konteeksamen som tilbys. Etter dette er ikke dine arbeidskrav gyldige og du må melde deg opp til ordinær eksamen og ta arbeidskrav på nytt.  
 • Du må ha igjen et forsøk på eksamen. Du har normalt tre forsøk på en og samme eksamen. Unntaket er praksisstudier ved avdeling HS og bachelor- og masteroppgaver; ved sistnevnte får du kun ett nytt forsøk og kun om første resultat er stryk.  
 • Du kan ikke velge å ta ny eller utsatt eksamen i kun en av flere deleksamener. Ny og utsatt eksamen gir deg derfor en ny totalkarakter i emnet (100% eksamen).

Søknad om å få ta eksamen en fjerde gang

Studenter som har brukt opp sine tre forsøk på en eksamen, kan i følge Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Molde (FHiM) § 28 (4),.etter særskilte grunner søke om å eksamen en fjerde gang. 

 • Søknad om et fjerdegangsforsøk sendes til post@himolde.no og bør begrunnes.

Vær oppmerksom på at du normalt ikke kan få innvilget et fjerdegangforsøk til bruk på en konteeksamen, men at du må ta hele emnet på nytt når du skal ta eksamen for fjerde gang. Har du allerede en karakter i emnet du søker om fjerdegangsforsøk på, vil du normalt ikke få innvilget et fjerdegangsforsøk.

 

 

 

 

Publisert 29. aug. 2018 10:02 - Sist endret 16. juni 2021 17:05