English version of this page

Eksamen

Du finner dato, klokkeslett, kandidatnummer og informasjon om din eksamen ved å logge deg på Studentweb

Skolens digitale eksamenssystemet er Inspera.
Studentpålogging til Inspera.

Kontakt oss

studentweb@himolde.no
Telefon: 71 21 40 00

Informasjon til studenter om eksamen høsten 2022

Fra og med høsten 2022 arrangeres skoleeksamener som normalt. Du kan se i Studentweb  hvilken vurderingsform som gjelder for ditt emne 

Skoleeksamen i Inspera

Klargjør din PC eller Mac til en digital skoleeksamen på campus.

Gangen i en skoleeksamen, regler, fusk og plagiat

Les om hvilke regler som gjelder under en skoleeksamen. Sett deg inn i reglene for hjelpemidler til eksamen, kildebruk og sitering. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk eller forsøk på fusk.

Tilrettelegging, sykdom og trekk

  • Tilrettelegging på eksamen
  • Syk på eksamen
  • Trekk under eksamen

Korte hjemmeeksamener på under 12 timer

Noen hjemmeeksamener er like korte som en skoleeksamen. Les mer om hvordan du kan forberede deg på disse. 

Korte hjemmeeksamener

Oppgaveskriving og innlevering

Her finner du det du trenger når du skal levere inn en hjemmeeksamen som varer over flere dager, fordypnings-, prosjekt-, bachelor- eller masteroppgave.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Eksamensresultat

  • Begrunnelse og klage på karakter
  • Klage på formelle feil under eksamen
  • Karakterutskrift og vitnemål
  • Godkjenning av eksamensresultater ved en ekstern institusjon

Ny og utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen kalles også konteeksamen. Se her om du kan ta denne type eksamen. 

Du har tre forsøk på ordinære eksamener ved HiMolde (unntak for prakisstudier, bachelor- og masteroppgaver). Du kan i særskilte tilfeller søke om å få lov til å få gå opp til eksamen en fjerde gang.

Semesteravgift og oppmelding

Du må betale semesteravgift, være oppmeldt og bestå arbeidskrav for å kunne ta eksamen. Gjør deg kjent med viktige frister.

Informasjon til deg som skal bruke Lovdata under eksamen

Lovdata i eksamensmodus er tillatt hjelpemidler på flere JUS eksamener i høst. 

Les mer om hvordan du bruker Lovdata under eksamen. 

Informasjon til faglærer og sensor

For ansatte som skal produsere og sensurere eksamensoppgaver.