English version of this page

Eksamen

Du finner dato, klokkeslett, sted, kandidatnummer og informasjon om din eksamen ved å logge deg på Studentweb

Kontakt oss

studentweb@himolde.no
Telefon: 71 21 40 00

Semesteravgift og oppmelding

Du må betale semesteravgift, være oppmeldt og bestå arbeidskrav for å kunne ta eksamen. Gjør deg kjent med viktige frister.

Oppgaveskriving og innlevering

Her finner du det du trenger når du skal levere inn en hjemmeeksamen, fordypnings-, prosjekt-, bachelor- eller masteroppgave.

Digital eksamen

Klargjør din PC eller Mac til en digital skoleeksamen i Inspera.

Tilrettelegging, sykdom og trekk

  • Tilrettelegging på eksamen
  • Syk på eksamen
  • Trekk under eksamen

Eksamensresultat

  • Sensur og sensorveiledning
  • Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger
  • Karakterutskrift og vitnemål
  • Søknad om begrunnelse og klage på karakterfastsetting og formelle feil ved eksamen. 

Regler, fusk og plagiat

Sett deg inn i reglene for hjelpemidler til eksamen, kildebruk og sitering. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk eller forsøk på fusk.

Ny og utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen kalles også konteeksamen. Se her om du kan ta denne type eksamen. 

Informasjon til faglærer og sensor

For ansatte som skal produsere og sensurere eksamensoppgaver.