English version of this page

Eksamen

Du finner dato, klokkeslett, kandidatnummer og informasjon om din eksamen ved å logge deg på Studentweb

Kontakt oss

studentweb@himolde.no
Telefon: 71 21 40 00

Informasjon til studenter om eksamen våren 2022

På denne siden finner du informasjon som du trenger å vite når eksamen ikke kan arrangeres på skolen.

Hovedregelen er at skoleeksamener arrangeres som hjemmeeksamener våren 2022. Du kan se i Studentweb  hvilken vurderingsform som gjelder for ditt emne 

Tilrettelegging, sykdom og trekk

  • Tilrettelegging på eksamen
  • Syk på eksamen
  • Trekk under eksamen

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Oppgaveskriving og innlevering

Her finner du det du trenger når du skal levere inn en hjemmeeksamen, fordypnings-, prosjekt-, bachelor- eller masteroppgave.

Regler, fusk og plagiat

Sett deg inn i reglene for hjelpemidler til eksamen, kildebruk og sitering. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk eller forsøk på fusk.

Eksamensresultat

  • Begrunnelse og klage på karakter
  • Klage på formelle feil under eksamen
  • Karakterutskrift og vitnemål
  • Godkjenning av eksamensresultater ved en ekstern institusjon

Digital skoleeksamen

Klargjør din PC eller Mac til en digital skoleeksamen på campus.

Ny og utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen kalles også konteeksamen. Se her om du kan ta denne type eksamen. 

Du har tre forsøk på ordinære eksamener ved HiMolde (unntak for prakisstudier, bachelor- og masteroppgaver). Du kan i særskilte tilfeller søke om å få lov til å få gå opp til eksamen en fjerde gang.

Semesteravgift og oppmelding

Du må betale semesteravgift, være oppmeldt og bestå arbeidskrav for å kunne ta eksamen. Gjør deg kjent med viktige frister.

Informasjon til faglærer og sensor

For ansatte som skal produsere og sensurere eksamensoppgaver.