English version of this page

Liste over ny/utsatt og siste gangs eksamen

Ny/utsatt og siste gangs eksamen gjennomføres mellom 31.januar og 15. februar 2022. Vurderingsform for ny og utsatt eksamen februar 2021 være hjemmeeksamen.

Ny og utsatt eksamen ved avdeling ØS/LOG:

Liste over eksamener som tilbys blir oppdatert senest 10.januar. Det er ikke mulig å melde seg opp før 10.januar. 

Emnekode Emnenavn Eksamensdato
ADM100 Organisasjonsteori 3. februar
ADM110 Stats- og kommunalkunnskap 2. februar
ADM120 Marketing 1. februar
ADM300 (M+K) Foretaksstrategi 9. februar
ADM530 Globalisering 9. februar
ADM700 Globale endringer og organisasjoner 9. februar
ADM715 Essentials in organiszation and managem. 9. februar
ADM799 del1 Ledelse i helse-og sos.tjenesten 14. februar
ADM820 Nyskaping i tjenesteyting i off.sektor 8.februar
ADM825 Special issues in organization and Manag. 31. januar
ADM912 Samfunnsvitenskapelige metoder 11. februar
BØK105 (M+K) Finansregnskap 1 14. februar
BØK300 Finansiell- og økonomisk styring 7. februar
BØK610 Finansregnskap 3 7. februar
BØK620 Finansregnskap og verdsetting 11. februar
IBE102IBE102N Webutvikling 9. februar
IBE110 Information Technology 7. februar
IBE151N Practical Programming 9. februar
IBE205 Agile Methods 10.februar
IBE211  Databaser 10. februar
IBE321 Informasjonssikkerhet og risikohåndtering 2. februar
IBE400 Maskinlæring 4. februar
IBE405 Cyber-physical Systems and Smart C. 8. februar
IBE430/IBE430N Forretningsprosesser og ERP 8. februar
IBE780 Informasjonssystemer 2. februar
IDR200 Treningslære I 31. januar
IDR207 Managing Sport for Development 4. februar
IDR300 Treningslære II 4. februar
IDR305 Introduction to Economics for Sport Managm. 7. februar
IDR315 Klubbledelse 31. januar - 11. febr.
IDR804-015 Marketing Digitalization in Sports Marketing 31. januar - 11. febr.
IDR806 Contemporary Issues in Sport Management 7. februar
IDR804-017 Social Media Marketing in Sport 10. februar
idr804-019 Sponsorship-linked Marketing 1. februar
JUR101 Kr. Innføring i jus  7. februar
JUR120 Innføring i forvaltningsrett 7. februar
JUR130 Ex.fac. 7. februar
JUR210 Innføring i kontraktsrett -  siste gangs eksamen 7. februar
JUR220 Rettskildelære - siste gangs eksamen 7. februar
JUR225 Arve- og familierett - siste gangs eksamen 4. februar
JUR300 Muntlig eksamen i Demokrati og rettsstat ikke satt
JUR515 Velferdsrett 4. februar
JUR525 Skatterett II 4. februar
LOG200N  Logistikk for additiv produksjon 31. januar
LOG206N Digital Business Management 4. februar
LOG500 Management Models and Operation Research 31. januar
LOG505N Innkjøpsledelse og forhandling 9. februar
LOG510 Verdikjedeanalyse 31. januar
LOG550 Kr Prosjektledelse 31. januar
LOG708 Applied Statistics 3. februar
LOG725 Transportation and Distribution 31. januar
LOG904-174 Decision Making and Incentives in C. 8. februar
MAT100 (M+K) Matematikk 31. januar
MAT110N Statistikk 9. februar
PET500 Vedlikehold og vedklikeholdsstyring 31. januar
SAF140 Politisk teori 31. januar
SAF150 Ex.phil- 31. januar
SAF220 Offentlig politikk 31. januar
SCM110 (M+K+nett)) Innføring i SCM 31. januar
SCM301 HMS og beredskapslogistikk 31. januar
SCM401 Nettverk og kontraktsinngåelse 31. januar
SCM500 M International Transportation and Distr. 31. januar
SØK100 Makroøkonomi 7. februar
SØK710 Industrial Organization 7. februar
SØK725 Behavioral Economics 7. februar
TRA310 Transport Economics 7. februar
TRA735 The Anatomy of Transport Networks 9. februar
ØKL300 Sirkulær økonomisk analyse 7. februar
     

 

 

Mer informasjon om ny og utsatt eksamen

 

Publisert 9. jan. 2019 16:24 - Sist endret 14. jan. 2022 15:33