Liste over ny/utsatt og siste gangs eksamen

Ny/utsatt og siste gangs eksamen gjennomføres mellom 1. og 15.februar 2020. Du melder deg selv opp i Studentweb innen 22.januar.

  • Eksamensdato blir publisert i Studentweb. Studiekontoret kan ikke sette dato for eksamen før oppmeldingsfristen er omme, da en og samme student kan melde seg opp i flere eksamener.
  • Eksamenstart vil mest sannsynlig bli på ettermiddagstid. 
  • Eksamen blir bare gjennomført om noen melder seg opp som strøk eller hadde gyldig fravær på ordinær eksamen. Det er ikke mulig å melde seg opp etter fristen.

Ny og utsatt eksamen ved avdeling ØS/LOG:

K+M betyr at eksamen tilbys både i Molde og Kristiansund.

ADM100  Organisasjon I  (K + M)
ADM110 Stats- og kommunalkunnskap
ADM120 Marketing
ADM290 Evaluering i teori og praksis
ADM300 Foretaksstrategi
ADM530 Globalisering
ADM700 Globale endringer og organisasjoner
ADM715 Essentials in organisation and management
ADM799 Ledelse i helse- og sosialtjenesten
ADM820 Nyskaping i tjenesteyting og offentlig sektor
ADM825 Special issues in Organisation and Management
ADM910 Samfunnsvitenskapelige grunnlagsmetoder
ADM912 Samfunnsvitenskapelige metoder
BØK105 Finansregnskap 1  (K + M)
BØK205 Økonomistyring og regnskap (K + M) Tilbys kun studenter som tok ordinær eksamen i september 2020.
BØK300 Finansiell- og økonomisk styring
BØK620 Finansregnskap og verdsetting
BØK705 Investering og finansiering
BØK710 Operasjonsanalytiske emner
BØK711 Bedriftsøkonomisk analyse
BØK730 Econometrics
IBE110 Information Technology
IBE151 Practical Programming
IBE430 Forretningsprosesser og ERP  (K + M)
IDR200 Treningslære I
IDR207 Managing Sport for Development
IDR300 Treningslære II
IDR305 Introduction to Econometrics for Sport Management
IDR705 Sport History
JUR100 Innføring i juridisk metode
JUR110 Innføring i forvaltningsrett
JUR216 Examen facultatum
JUR540 Innføring i internasjonal rett
LOG500 Management Models and Operation Research (K + M)
LOG510 Verdikjedeanalyse . Eksamen avholdes i Kristiansund (Molde studenter kan ta eksamen i Kristiansund).
LOG525 Kvalitetsledelse og LEAN
LOG550 Prosjektledelse
LOG708 Applied Statistics
LOG711 Suppy Chain Management I 
LOG713 Models for Production Management. Eksamen vil være en muntlig eksamen.
LOG904-122 Designing and Managing Marketing Channels (hjemmeeksamen)
LOG904-149 Artic Logistics
MAT100

Matematikk (K + M)

MAR100 Introduksjon til marine næringer (lagt til 12.02)

PET500 Vedlikehold og vedlikeholdsstyring
SAF140 Politisk teori
SAF150 Examen philosophicum
SAF210 Organisasjonsteori og offentlig politikk
SCM110 Innføring i SCM  (K + M)
SCM301 HMS og beredskapslogistikk
SCM305 Applied Management Science
SCM401 Nettverk og kontraktsinngåelse med anvendelse i forsyningskjeder
SCM500 International Transportation and Distribution
SCM702 Purchasing and Supply Theory
SØK100 Makroøkonomi
SØK710  Industrial Organisation
ØKL100 Økologisk produksjon 
   

Eksamen som arrangeres for siste gang

SØK701 Samfunnsøkonomiske lønnsomhetsberegninger

Mer informasjon om ny og utsatt eksamen

 

Publisert 9. jan. 2019 16:24 - Sist endret 16. jan. 2020 16:08