Liste over ny og utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen gjennomføres mellom 2. og 13.september 2019. Du melder deg selv opp i Studentweb innen 22.august.

  • Eksamensdato blir publisert i Studentweb. Studiekontoret kan ikke sette dato for eksamen før oppmeldingsfristen er omme, da en og samme student kan melde seg opp i flere eksamener.
  • Eksamenstart vil mest sannsynlig bli på ettermiddagstid. 
  • Eksamen blir bare gjennomført om noen melder seg opp som strøk eller hadde gyldig fravær på ordinær eksamen. Det er ikke mulig å melde seg opp etter fristen.

Ny og utsatt eksamen ved avdeling ØS/LOG:

K+M betyr at eksamen tilbys både i Molde og Kristiansund.

ADM111 Politiske prosesser

ADM201 K+M Innføring i samfunnsvitenskapelig metode

ADM205 Organisasjon 2

ADM505 Kunnskap og organisasjonslæring

ADM620 Etikk

ADM815 Innovasjon

BØK205 M+K Økonomistyring og regnskap

BØK331 Regnskap og budsjettering i offentlig sektor

BØK411 Innovasjon og entreprenørskap

IBE102 Webutvikling

IBE120 Fra virksomhetsdata til informasjon

IBE201 Informasjonsbehandling, molde

IBE211 Databaser

IDA715 Discrete Event Simulation

IDR105 Sport, media og journalistikk

IDR315 Klubbledelse

IDR720 Introduction to Sport and Event

IDR810 Event Organinization

JUR204 Idrettsjus

JUR205 Arbeidsrett

JUR210 Innføring i kontraktsrett

JUR225 Arve og familierett

JUR410 Skatterett I

JUR710 Contract Law

LOG206 Elektronisk handel

LOG505 Innkjøpsledelse og forhandling

LOG733 Exact Optimization

LOG820 Vehicle Routing

MAR200 Biologisk produksjon

MAT110 Statistikk M+K

MAT210 Statistikk II

SAF200 Komparativ politikk

SAF201 Internasjonal politikk

SCM200 Lager og produksjonsstyring M+K

SØK200 Mikroøkonomi

SØK640 Internasjonal handel

SØK700 Internasjonal økonomi og globalisering

TRA420 Godstransport og lagerteknologi

TRA610 Green Logistics

TRA816 Maritime Transportation

TRA820 Air Transport Economics
 

Mer informasjon om ny og utsatt eksamen

 

Publisert 9. jan. 2019 16:24 - Sist endret 10. juli 2019 09:40