English version of this page

Semesteravgift, oppmelding og avmelding i emner

Du må registrere deg til både undervisning og vurdering (eksamen) i et emne i Studentweb. Du kan også trekke deg fra eksamen i Studentweb.

Logg på Studentweb

Oppmelding for studenter ved avdelingene for logistikk og økonomi og samfunnsvitenskap
 

Frister for oppmelding til ordinære emner:

 • 1. september (høstsemesteret)
 • 1. februar (vårsemesteret) 

Oppmelding til ny og utsatt eksamen (konteeksamen) ved avd. ØS/LOG:

 • Fra 10. - 22. august for ny og utsatt eksamen som arrangeres i første halvdel av september.
 • Fra 10.- 22. januar for ny og utsatt eksamen som arrangeres i første halvdel av februar.
 • Mer informasjon om ny og utsatt eksamen

Frist for å trekke seg fra eksamen

 • To uker før eksamensdato
 • Husk at du bruker opp ett av dine tre forsøk på eksamen om du ikke møter opp på eksamen uten gyldig grunn. Derfor er det viktig å trekke seg fra eksamen i tide.

Oppmelding for studenter ved avdeling for helse- og sosialfag

Frister for oppmelding til ordinære emner for studenter som begynner høsten 2020:

 • 1. september (høstsemesteret)
 • 1. februar (vårsemesteret) 

Studenter som begynte ved avdeling for helse- og sosialfag før høsten 2020 blir fremdeles automatisk oppmeldt til ordinære emner.

Frist for å trekke seg fra eksamen

 • To uker før eksamensdato
 • Husk at du bruker opp ett av dine tre forsøk på eksamen om du ikke møter opp på eksamen uten gyldig grunn. Derfor er det viktig å trekke seg fra eksamen i tide.

Oppmelding til ny og utsatt eksamen (konteeksamen) ved avd. HS:

 • Du må melde deg opp til konteeksamen selv. Oppmelding skjer i Studentweb.
 • Frist for oppmelding til ny og utsatt eksamen er en måned før eksamensdato. Mer informasjon om ny og utsatt eksamen.
 • Frist for å trekke seg fra eksamen er to uker før eksamensdato.

Semesteravgift

Betalt semesteravgift er avgjørende for å beholde studieretten ved HiMolde. Betaling må skje innen følgende frister:

 • 1. september (høstsemesteret)
 • 1. februar (vårsemesteret) 

Du må generere en faktura i Studentweb. Velg fanen "Mer" og "Betaling". Benytt KID-nummer som står på fakturaen.

Mer informasjon om avgifter ved HiMolde.

Arbeidskrav

Arbeidskrav (obligatoriske innleveringer) må være bestått før du kan gå opp til eksamen. Beståtte arbeidskrav er kun gyldig til første mulige konteeksamen.

Strøk du på ordinær eksamen i et fag som har arbeidskrav, kan du ta første konteeksamen som tilbys. Etter dette er ikke dine arbeidskrav lenger gyldige og du må du du melde deg opp til ordinær eksamen og ta arbeidskrav på nytt.  

Her finner du ut om ditt emne har arbeidskrav

Eksterne studenter

Eksterne studenter kan ikke avlegge eksamen ved Høgskolen i Molde.

 

Publisert 6. juli 2018 11:43 - Sist endret 14. feb. 2021 17:34