English version of this page

Ny og utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen, også kalt konteeksamen, arrangeres om noen strøk eller hadde gyldig fravær på ordinær eksamen. Om en ny og utsatt eksamen blir arrangert, har du som ønsker å forbedre eksamensresultater også anledning til å melde deg opp.

Logg på Studentweb

Oppmeldingfrister for ny og utsatt eksamen

Avdelingene logistikk og økonomi og samfunnsvitenskap

Hvillke eksamener som blir tilbudt annonseres etter at hovedperioden for ordinær eksamen er omme. Annonsering skjer senest 10.januar eller 10.august.

Avdeling for helse- og sosialfag

  • En måned før eksamensdato.
  • Du må selv melde deg opp til ny og utsatt eksamen i Studentweb.

Ny og utsatt eksamen annonseres fortløpende i Canvas og i Studentweb. Vær oppmerksom på at eksamen kan være sent i juni og i begynnelsen av august.

Regler for ny og utsatt eksamen:

  • Du må ha gyldig fravær fra eller ha møtt til ordinær eksamen for å kunne melde deg opp til en konteeksamen. Du kan altså ikke velge å hoppe over ordinær eksamen og heller ta en konteeksamen.
  • Du har normalt tre forsøk på en og samme eksamen. Unntaket er praksisstudier ved avdeling HS og bachelor- og masteroppgaver; her får du kun ett nytt forsøk og kun om første resultat er stryk.
  • Har du en karakter fra før vil beste karakter gjelde og bli stående på ditt vitnemål.
  • Har meldt deg opp til konteeksamen, men ingen med stryk eller gyldig fravær på ordinær eksamen melder seg opp, vil ikke eksamen bli gjennomført og du vil bli avmeldt eksamen.
  • Strøk du på ordinær eksamen i et fag som har arbeidskrav (obligatoriske innleveringer), kan du ta første konteeksamen som tilbys. Etter dette er ikke dine arbeidskrav gyldige og du må melde deg opp til ordinær eksamen og ta arbeidskrav på nytt.  
  • Du kan ikke velge å ta ny eller utsatt eksamen i kun en av flere deleksamener. Ny og utsatt eksamen gir deg derfor en ny totalkarakter i emnet (100% eksamen).
Publisert 29. aug. 2018 10:02 - Sist endret 13. aug. 2019 12:08